2020-01-28 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 11 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2020 m. Sausio mėn. 28 d. protokolas nr. 11 (išrašas) 

Darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo darbotvarkės aptarimas ir tvirtinimas
 2. Mediacinis posėdis
 3. Balsių bendruomenės 2019 metų ataskaita. Korekcijos, papildymas, pritarimas
 4. Vasario 16 dienos minėjimas. Kas imasi organizuoti?
 5. Užgavėnių šventės organizavimas (š.m. vasario 22 d. šeštadienį). Kas imsis organizuoti?
 6. VGTU studentų darbų eksponavimas. Kas imasi sukabinti planšus ir išeksponuoti studentų darbus?
 7. Kiti klausimai, informacija

Read more

2020-01-15 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 10 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2020 m. Sausio mėn. 15 d. protokolas nr. 10 (išrašas) 

Darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio vaizdo įrašo
2. 2020 metų veiklos
3. Visuotinis Balsių bendruomenės narių susirinkimas
4. 2020 metų Balsių bendruomenės šventė
5. Užgavėnės
6. Tradicinės gegužinių šventės organizavimas
7. Alfa kurso paviešinimo galimybės ir patalpų klausimas
8. Kiti klausimai. Informacija
9. Svečio pasisakymas Read more

2019-09-10 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 9 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2019 m. rugsėjo mėn. 10 d. protokolas nr. 9 (išrašas) 

Darbotvarkė:

 1. Projekto rašymas
  https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/skelbiamas-sociokulturiniu-paslaugu-vyresnio-amziaus-asmenims-teikimo-projektu-finansavimo-konkursas/
 2. Infrastruktūros darbai 2020 metams
 3. Bendradarbiavimas su Maisto banku
 4. Tarybos darbo reglamentas
 5. Dalyvavimas Susisiekimo ministerijos orientacinėse varžybose
 6. Kiti klausimai. Informacija

Read more

2019-07-08 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 8 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2019 m. liepos mėn. 8 d. protokolas nr. 8 (išrašas) 

Darbotvarkė:

 1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje
 2. Sklypo Balsių g. 24 projektas ir Ragučio g. rekonstrukcijos ir magistralinių dviračių takų projektas;
 3. Alko g. projektas ir Šiukštulių g. projektas;
 4. Benzino kolonėlės projektas;
 5. Kiti klausimai. Informacija

Read more

2019-06-11 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 7 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2019 m. birželio 11 d. protokolas nr. 7 (išrašas)

Darbotvarkė:

 1. Balsių bendruomenės šventės aptarimas
 2. Trumpas projekto „Atostogos kitaip“ pristatymas
 3. Projektas „Bendruomenė – bendruomenei“
 4. Balsių bendruomenės tarybos darbo reglamentas
 5. Balsių bendruomenės tarybos narių veiklų įsivertinimas
 6. Kiti klausimai. Informacija

Read more

2019-04-03 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 4 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2019 m. balandžio 3 d. protokolas nr. 4 (išrašas)

Darbotvarkė:
1. Balsių bendruomenės tarybos narių neetiška veikla
2. Religinės iniciatyvinės grupės reikalavimai
3. Balsių bendruomenės narių, nemokančių nario mokesčio sąrašas ir jo tvirtinimas išbraukiant juos iš Balsių bendruomenės narių
4. Bendruomenės atstovavimas valdžios institucijose
5. Balsių bendruomenės pavasarinė talka
6. Aplinkosauginio švietimo projekto konkursas
7. Akcija „Darom“ Read more

Skip to content