Balsių bendruomenės tarybos posėdžio vykusio 2022 m. sausio mėn. 18 d. protokolas nr. 2022/01 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdis

PROTOKOLAS NR. 2022/01

2022-01-18

VILNIUS

Darbotvarkė:

 1. Balsių 20 metų steigėjų vakaras
 2. Tradicinė Balsių bendruomenės šventė
 3. 20 metų proga Balsių bendruomenės metraščio paroda
 4. Elektroninės parduotuvės projektas
 5. 20 metų proga medžio sodinimas
 6. Strategijos planas
 7. Kiti klausimai
Read more

Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Balandžio mėn. 29 d. protokolas nr. 18 (išrašas)

Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Balandžio mėn. 29 d. protokolas nr. 18 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS NR. 18 (išrašas)

2021 04 29

VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 14 narių. Nuotoliniame ZOOM susirinkime dalyvo 8 tarybos nariai ir vienas svečias. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė

Darbotvarkė:

 1. Pristatyta Balsių bendruomenės visuotinio susirinkimo darbotvarkė.

SVARSTYTA. 1. Balsių bendruomenės visuotinio susirinkimo darbotvarkė.

Pristatyta darbotvarkė:

 1. Kvorumo skaičiavimas;
 2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
 3. Darbotvarkės tvirtinimas;
 4. Balsių bendruomenės 2020 metų veiklos ataskaita;
 5. Balsių bendruomenės 2020 metų finansinė ataskaita;
 6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2020 metus;
 7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;
 8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;
 9. Balsių bendruomenės tarybos rinkimai;
 10. Dėl viešojo intereso gynimo – kreipimasis į prokuratūrą dėl valstybinės žemės savavališko užėmimo, užtveriant nelegalias tvoras;
 11. Kiti klausimai.

Read more

2021-04-19 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas Nr. 17 (išrašas)

Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Balandžio mėn. 19 d. protokolas nr. 17 (išrašas)    

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS NR. 17 (išrašas)

2021 04 19

VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 14 narių. Nuotoliniame ZOOM susirinkime dalyvo 8 tarybos nariai ir penki svečiai. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

 

Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė

 

Darbotvarkė:

 1. Balsių bendruomenės centro pristatymas
 2. Dėl dviračių takų
 3. Dėl aplinkkelio
 4. Įstatų pakeitimo projektas
 5. Dėl įgaliojimo suteikimo
 6. Kiti klausimai

  Read more

2021-02-19 Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio protokolas nr. 16 (išrašas)

Balsių bendruomenės virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Vasario mėn. 19 d. protokolas nr. 16 (išrašas)    

   ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS NR. 16

2021 02 19

VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 14 narių. Nuotoliniame ZOOM Susirinkime dalyvavo 8 tarybos nariai ir du svečiai. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė

Darbotvarkė:

 1. Bendra informacija ( dėl bendruomenės centro ir pateiktų paraiškų)
 2. Įstatų keitimas – koregavimas
 3. Kiti klausimai

 SVARSTYTA. 1. Bendra informacija ( dėl bendruomenės centro ir pateiktų paraiškų)

Read more

2021-06-08 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas NR. 21/01 (Išrašas)

PROTOKOLAS NR. 21/01

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS NR. 21/01

Išrašas

2021 06 08

VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 13 narių. Nuotoliniame ZOOM susirinkime dalyvo 13 tarybos narių. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Posėdžiosekretorė: Ana Jenkinienė

Darbotvarkė:

 1. Balsių bendruomenės pirmininko rinkimai.
 2. Kiti klausimai
Read more

2021-06-02 Balsių bendruomenės pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolas NR. 2021/06/02 (Išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės pakartotinis visuotinis susirinkimas

PROTOKOLAS NR. 2021/06/02 (Išrašas)

2021-06-02

VILNIUS

Balsių bendruomenės narių 2020-12-31 buvo 98.

Darbotvarkė:

1. Kvorumo skaičiavimas;

2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;

3. Darbotvarkės tvirtinimas;

4. Balsių bendruomenės 2020 metų veiklos ataskaita;

5. Balsių bendruomenės 2020 metų finansinė ataskaita;

6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2020 metus;

7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;

8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;

9. Balsių bendruomenės tarybos rinkimai;

10. Kiti klausimai.

Read more
Skip to content