2021-02-19 Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio protokolas nr. 16 (išrašas)

Balsių bendruomenės virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Vasario mėn. 19 d. protokolas nr. 16 (išrašas)    

   ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS NR. 16

2021 02 19

VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 14 narių. Nuotoliniame ZOOM Susirinkime dalyvavo 8 tarybos nariai ir du svečiai. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė

Darbotvarkė:

 1. Bendra informacija ( dėl bendruomenės centro ir pateiktų paraiškų)
 2. Įstatų keitimas – koregavimas
 3. Kiti klausimai

 SVARSTYTA. 1. Bendra informacija ( dėl bendruomenės centro ir pateiktų paraiškų)

IŠKLAUSYTA.

 • Priduota projekto paraiška „Kuriu Vilnių“;
 • Prisidėti prie Sakurų parko;
 • Bendruomenės miškelio sodinimo idėja;
 • Padėkota už Balsių „Mitologinio parko“ pušų sutvarkymą Dianai Petrovienei, Anai Jenkinienei, Jolitai Deresevičienei;
 • Smagūs Vasario 16–osios protmūšis;
 • Susitikimas su savivaldybe ir vyskupija dėl bendruomenės centro (trikampio sklypo).

SVARSTYTA. 2. Įstatų keitimas – koregavimas        

 • Egidijus Žironas siūlo nustatyti tarybos narių skaičių 11, nes 7 gali būti per mažai.

NUTARTA.

 • Įstatus išsiųsti bendruomenės nariams, kad galėtų pateikti savo pasiūlymus įstatams;
 • Neringa Kleniauskienė su Mantu Barčiumi ir Egidiju Žironu dar kartelį bendrai peržiūrės bendruomenės įstatus.

SVARSTYTA. 3. Kiti klausimai

Valerija Daukšienė siūlo už kiekvieną kandidatą balsuoti atskirai.

NUTARTA.

 • Kvietimą – pasiūlymą nusiųsti bendruomenės nariams, kurie galėtų pasisiūlyti į bendruomenės tarybos narius;
 • Bendruomenės nariai kandidatuojantiems į bendruomenės tarybą atsiųstų savo raštišką prisistatymą;
 • Balsuoti už kiekvieną kandidatą visuotiniame ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime atskirai;
 • Kitas Balsių posėdis maždaug po mėnesio.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė

Skip to content