2021-06-08 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas NR. 21/01 (Išrašas)

PROTOKOLAS NR. 21/01

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS NR. 21/01

Išrašas

2021 06 08

VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 13 narių. Nuotoliniame ZOOM susirinkime dalyvo 13 tarybos narių. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Posėdžiosekretorė: Ana Jenkinienė

Darbotvarkė:

 1. Balsių bendruomenės pirmininko rinkimai.
 2. Kiti klausimai

SVARSTYTA. 1. Balsių bendruomenės pirmininko rinkimai.

BALSUOTA: Už 7, Prieš 1, Susilaikė 5 . Pritarta

NUTARTA.

Naujai, 2 metų kadencijai, Balsių bendruomenės pirmininke išrinkta Neringa Kleniauskienė.

SVARSTYTA. 2. Kiti klausimai.

NUTARTA.

 1. Suorganizuoti susitikimą su Kreiviu.
 2. Birželio 14 dieną 18:30 val. organizuojama TALKA, Mitologiniame parke.
 3. Bendruomenės šventė numatyta rugsėjo 25 d. ruošiamės jai visi.
 4. Tarybos darbo reglamentą siūloma skirti jam atskirą susirinkimą ir apibrėžti darbui reikalingus ir būtinus punktus.
 5. Henrikas Celencevičius Balsių bendruomenės šventėje įneš teisinį reglamentavimą, sustyguoti kaip reikia, kad būtų atsižvelgta į COVID 19 situaciją.
 6. Pasidomėti Žinių g. sutvarkymo stadijos situacija.
 7. Mitologinio parko sutvarkymą imasi organizuoti Rimantas Micka: apšvietimas, projekto sąmata (rasti topografinę foto).
 8. Ekskomisarai – pasikalbėti dėl patruliavimo ir budėjimo numatytuose vietose.
 9. Kiekvieno mėnesio antrą antradienį numatomi Balsių tarybos susirinkimai.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskie

Posėdžio sekretorė Ana Jenkinienė

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

Vykusio 2021 birželio 8 dieną nuotoliniu būdu

Dalyvių sąrašas:

 1. Neringa Kleniauskienė
 2. Ana Jenkinienė
 3. Valerija Daukšienė
 4. Jurgita Gaigalienė
 5. Jolita Deresevičienė
 6. Vytautas Zalieckas
 7. Diana Petrovienė
 8. Henrikas Celencevičius
 9. Eitautas Bartuškevičius
 10. Arūnas Maliauka
 11. Vaidotas Rimkus
 12. Rytas Jonas Belevičius
 13. Rimantas Micka
Skip to content