Balsių bendruomenės tarybos posėdžio vykusio 2022 m. sausio mėn. 18 d. protokolas nr. 2022/01 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdis

PROTOKOLAS NR. 2022/01

2022-01-18

VILNIUS

Darbotvarkė:

 1. Balsių 20 metų steigėjų vakaras
 2. Tradicinė Balsių bendruomenės šventė
 3. 20 metų proga Balsių bendruomenės metraščio paroda
 4. Elektroninės parduotuvės projektas
 5. 20 metų proga medžio sodinimas
 6. Strategijos planas
 7. Kiti klausimai

SVARSTYTA. 1. Balsių 20 metų steigėjų vakaras

IŠKLAUSYTA.  Paminėta:

 • bendruomenė įsikūrusi gegužės 14 , todėl Steigėjų vakaras gali būti arba pieš, arba po šios datos.
 • Galima paruošti atrinktų nuotraukų ir video istorijos pristatymą, prisiminti kaip viskas prasidėjo. 

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 2. Tradicinė Balsių bendruomenės šventė

IŠKLAUSYTA. Paminėta:

 • Šventė planuojama vasarą, jei nebus įvestas karantinas ir kiti COVID-19 ekstremalios situacijos ribojimai.
 • Apsvarstyti kiekvienam tarybos nariui ką galima įdomaus Bendruomenės 20 metų jubiliejaus paminėjimui suorganizuoti, t.y  kokia gali būti koncepcija.

SVARSTYTA. 3. 20 metų proga Balsių bendruomenės metraščio paroda

IŠKLAUSYTA.  Paminėta:

 • Kad paroda bus eksponuojama LR Seime spalio 4-18 dienomis, todėl jau dabar būtina padirbėti ir atrinkti tinkamiausias nuotraukas ekspozicijai.

SVARSTYTA. 4. Elektroninės parduotuvės projektas

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės

tarybos nario Eitauto Bartuškevičiaus pasiūlymą.  Paminėta:

 • Kad galima pardavinėti suvenyrus su Balsių bendruomenės logotipu.
 • Balsių bendruomenės atributika, kurią šiuo metu turime puodeliai, marškinėliai, kepurės, tušinukai, pieštukai gali būti pardavinėjami. V. Rimkus apsiėmė nufotografuoti ir įkelti į tinklapį ir kuruoti IT dalies žingsnius.  

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 5. 20 metų proga medžio sodinimas

IŠKLAUSYTA.  Paminėta:

 • Pasodinti medį balsių bendruomenės 20 metų proga.
 • R. Micka pasiūlė paimti globai seną medį.
 • Aplink globojamą medį įrengti apvalų suoliuką.

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 6. Strategijos planas

IŠKLAUSYTA. 

 • Pristatyta 1 metų strategija
 • Pasiūlyta numatyti visas metų veiklas ir kurti kalendorių.
 • Turi būti kuriama trijų dedamųjų demencijų strategija: gera aplinka + įsitraukimas į tarybą + savanorystė.

SVARSTYTA. 7. Kiti klausimai

 • Kurti lojalumo programą Balsių bendruomenės nariams, kuri neštų abipusę naudą. Čia gali būti QR kodas, kuris padėtų identifikuoti narį. Kuriam galėtume el. būdu pateikti informaciją, siųsti naujienlaiškį, lankstinuką.
 • Naujakuriams sukurti lankstinuką ir įteikti jiems.
 • Išrinkti 5-6 atstovus , kaip mažoji savivalda, kurie padėtų atstovauti savo rajono labui.

Balsių bendruomenės pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Sekretorė Ana Jenkinienė

Dalyvių sąrašas pridedamas

Susirinkime dalyvavo 9  tarybos nariai

 1. Neringa Kleniauskienė
 2. Ana Jenkinienė
 3. Vaidotas Rimkus
 4. Jolita Deresevičienė
 5. Jurgita Gaigalienė
 6. Rytas Jonas Beliavičius
 7. Rimantas Micka
 8. Diana Petrovienė
 9. Eitautas Bartuškevičius
Skip to content