Susitikimas su Energetikos ministru ir Seimo nariu Dainiumi Kreiviu

Liepos 15 dieną, Balsių bendruomenės tarybos nariai Diana Petrovienė, Valerija Daukšienė, Vaidotas Rimkus, Neringa Kleniauskienė ir Balsių bendruomenės nariai Mindaugas Gikys ir Mantas Bielinskas, susitiko su energetikos ministru ir Seimo nariu Dainiumi Kreiviu, bei jo patarėjais. Susitikimo metu aptarta NŽT neveiksnumas ir dėl šios tarnybos aplaidumo stringantis Balsių dviračių takų projektas. Kalbėta apie būtinybę jau šiandien rūpintis Balsių progimnazijos plėtra, nes statistikos duomenys rodo, jog jau po 2-3 metų  Balsių mokyklose vėl truks vietų. Taip pat aptarta aplinkkelio problema, šio kelio nelogiškumas ir žala Balsių gyvenvietei. Kalbėta ir apie infrastruktūros plėtrą Balsiuose ir jos kryptis. D. Kreivys pažadėjo padėti spręsti iškilusias problemas. Tad netrukus mūsų laukia susitikimai su Vilniaus miesto administracijos direktore, Nacionalinės žemės tarnybos vadovu. Ieškosime galimybių mokyklos plėtrai.

Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Balandžio mėn. 29 d. protokolas nr. 18 (išrašas)

Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Balandžio mėn. 29 d. protokolas nr. 18 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS NR. 18 (išrašas)

2021 04 29

VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 14 narių. Nuotoliniame ZOOM susirinkime dalyvo 8 tarybos nariai ir vienas svečias. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė

Darbotvarkė:

 1. Pristatyta Balsių bendruomenės visuotinio susirinkimo darbotvarkė.

SVARSTYTA. 1. Balsių bendruomenės visuotinio susirinkimo darbotvarkė.

Pristatyta darbotvarkė:

 1. Kvorumo skaičiavimas;
 2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
 3. Darbotvarkės tvirtinimas;
 4. Balsių bendruomenės 2020 metų veiklos ataskaita;
 5. Balsių bendruomenės 2020 metų finansinė ataskaita;
 6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2020 metus;
 7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;
 8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;
 9. Balsių bendruomenės tarybos rinkimai;
 10. Dėl viešojo intereso gynimo – kreipimasis į prokuratūrą dėl valstybinės žemės savavališko užėmimo, užtveriant nelegalias tvoras;
 11. Kiti klausimai.

Read more

2021-04-19 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas Nr. 17 (išrašas)

Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Balandžio mėn. 19 d. protokolas nr. 17 (išrašas)    

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS NR. 17 (išrašas)

2021 04 19

VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 14 narių. Nuotoliniame ZOOM susirinkime dalyvo 8 tarybos nariai ir penki svečiai. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

 

Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė

 

Darbotvarkė:

 1. Balsių bendruomenės centro pristatymas
 2. Dėl dviračių takų
 3. Dėl aplinkkelio
 4. Įstatų pakeitimo projektas
 5. Dėl įgaliojimo suteikimo
 6. Kiti klausimai

  Read more

2021-02-19 Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio protokolas nr. 16 (išrašas)

Balsių bendruomenės virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Vasario mėn. 19 d. protokolas nr. 16 (išrašas)    

   ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS NR. 16

2021 02 19

VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 14 narių. Nuotoliniame ZOOM Susirinkime dalyvavo 8 tarybos nariai ir du svečiai. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė

Darbotvarkė:

 1. Bendra informacija ( dėl bendruomenės centro ir pateiktų paraiškų)
 2. Įstatų keitimas – koregavimas
 3. Kiti klausimai

 SVARSTYTA. 1. Bendra informacija ( dėl bendruomenės centro ir pateiktų paraiškų)

Read more
Skip to content