2021-06-02 Balsių bendruomenės pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolas NR. 2021/06/02 (Išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės pakartotinis visuotinis susirinkimas

PROTOKOLAS NR. 2021/06/02 (Išrašas)

2021-06-02

VILNIUS

Balsių bendruomenės narių 2020-12-31 buvo 98.

Darbotvarkė:

1. Kvorumo skaičiavimas;

2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;

3. Darbotvarkės tvirtinimas;

4. Balsių bendruomenės 2020 metų veiklos ataskaita;

5. Balsių bendruomenės 2020 metų finansinė ataskaita;

6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2020 metus;

7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;

8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;

9. Balsių bendruomenės tarybos rinkimai;

10. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1. Kvorumo skaičiavimas

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:

 • Pakartotiniame visuotiniame ataskaitiniame susirinkime dalyvavo 47 nariai. Kvorumas pakartotiniam visuotiniam susirinkimui nebūtinas. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visuotinis ataskaitinis susirinkimas yra įrašomas.

SVARSTYTA. 2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas

NUTARTA.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Posėdžiosekretorė: Ana Jenkinienė

SVARSTYTA. 3. Darbotvarkės tvirtinimas

NUTARTA.

Baslių bendruomenės visuotinio susirinkimo darbotvarkei pritarta.

SVARSTYTA 4. Balsių bendruomenės 2020 metų veiklos ataskaita

NUTARTA.

Balsių bendruomenės 2020 metų veiklos ataskaitai pritarta.

SVARSTYTA. 5. Balsių bendruomenės 2020 metų finansinė ataskaita

NUTARTA.

Balsių bendruomenės 2020 metų finansinei ataskaitai pritarta.

SVARSTYTA. 6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2020 metus

NUTARTA.

Balsių bendruomenės revizorės ataskaitai už 2020 metų pritarta.

SVARSTYTA. 7. Revizoriaus (-ės) rinkimai

NUTARTA.

Balsių bendruomenės laikinąja revizore lieka Neringa Mačiulienė

SVARSTYTA. 8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas

NUTARTA.

Išbraukti sakinį apie metus iš šio 4.15 punkto įstatų.

NUTARTA.

Pritarta. „Apriboti Balsių bendruomenės tarybos narių skaičių į nedaugiai kaip 9“

NUTARTA.

Nepritarta. „Apriboti Balsių bendruomenės tarybos narių skaičių į nedaugiau

 kaip 15“

NUTARTA.

Punktas paliekamas. „Bendruomenės pirmininką renka ir atšaukia bendruomenės taryba paprasta balsų dauguma”

NUTARTA.

Nepritarta išbraukti 4.5.punktą „Visuotinis narių susirinkimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu“ .  Punktas paliekamas.

NUTARTA.

D. Puloko pasisakymai ne apie įstatus, o kitų klausimų punktas, eiliškumas pabaigoje, jeigu tam bus laiko. 

NUTARTA.

Pritarta kitų punktų pakaitimams/ papildymams.

SVARSTYTA. 9. Balsių bendruomenės tarybos rinkimai

Balsių bendruomenės pirmininkės teikimu tarybos nariais siūlomi šie asmenys:

 1. Ana Jenkinienė
 2. Diana Petrovienė
 3. Jolita Deresevičienė
 4. Valerija Daukšienė
 5. Jurgita Gaigalienė
 6. Vytautas Zalieckas
 7. Arūnas Maliauka
 8. Henrikas Celencevičius
 9. Giedrutė Švedienė
 10. Neringa Kleniauskienė
 11. Eitautas Bartuškevičius
 12. Egidijus Žironas

Balsių bendruomenės tarybos nario Vytauto Radavičiaus teikimu į tarybą siūlomi šie asmenys:

 1. Tomas  Lenkšas
 2. Darius Radkevičius
 3. Vaidotas Rimkus
 4. Tadeuš Narkevič
 5. Giedrius Janarauskas
 6. Daiva Čepulienė
 7. Dainius Pulokas
 8. Vygintas Nižauskas
 9. Rytas Jonas Belevičius
 10. Romas Šukys
 11. Gintautas Černiauskas
 12. Egidijus Žironas
 13. Zigmas Mockevičius
 14. Albina Žutautienė
 15. Jonas Jučas
 16. Rimantas Micka

NUTARTA.

Balsių bendruomenės 2021 metų  išrinkta taryba 2 metų kadencijai yra:

 1. Ana Jenkinienė
 2. Diana Petrovienė
 3. Jolita Deresevičienė
 4. Valerija Daukšienė
 5. Jurgita Gaigalienė
 6. Vytautas Zalieckas
 7. Arūnas Maliauka
 8. Henrikas Celencevičius
 9. Neringa Kleniauskienė
 10. Eitautas Bartuškevičius
 11. Vaidotas Rimkus
 12. Rytas Jonas Belevičius
 13. Rimantas Micka
 14.  

SVARSTYTA. 10. Kiti klausimai

Kitų klausimų svarstymo dėl laiko stokos neįvyko.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Posėdžio sekretorė Ana Jenkinienė

Skip to content