2021-05-18 Balsių bendruomenės visuotinio susirinkimo protokolas

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės visuotinis susirinkimas

PROTOKOLAS NR. 2021/05/18

2021-05-18

VILNIUS

Balsių bendruomenės narių 2020-12-31 buvo 98.

Darbotvarkė:

1. Kvorumo skaičiavimas;

2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;

3. Darbotvarkės tvirtinimas;

4. Balsių bendruomenės 2020 metų veiklos ataskaita;

5. Balsių bendruomenės 2020 metų finansinė ataskaita;

6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2020 metus;

7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;

8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;

9. Balsių bendruomenės tarybos rinkimai;

10. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1. Kvorumo skaičiavimas

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:

  • Visuotiniame ataskaitiniame susirinkime dalyvauja 25 nariai. Kvorumui reikia 65 narių Visuotinis susirinkimas neįvyko. (Registracijos sąrašas pridedamas). Pakartotinis visuotinis susirinkimas 2021 metų birželio 2 dieną.

Balsių bendruomenės pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Sekretorė Ana Jenkinienė

Skip to content