Balsių bendruomenės tarybos posėdžio, vykusio 2022 m. rugsėjo 13d., protokolas Nr. 2022/04 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdis

PROTOKOLAS NR. 2022/04

2022-09-13

VILNIUS

Darbotvarkė:
1.            Vykdomų projektų pristatymas;

2.            Numatomi projektai;

3.            Rudens – žiemos renginių kalendorius;

4.            Posėdžių perkėlimas;

5.            Aktuali informacija.

SVARSTYTA. 1. Vykdomų projektų pristatymas.

IŠKLAUSYTA. Pristatyti šiuo metu įgyvendinami projektai:

•     Europos solidarumo korpuso projektas „Miško šviesoje“

•     Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6    priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį PROJEKTAS “GRAŽĖJANTYS BALSIAI 2022”

Read more

Balsių bendruomenės visuotinio pakartotinio susirinkimo, vykusio 2022m. balandžio mėn. 27d., protokolas Nr. 2022/04/27 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės visuotinis pakartotinis susirinkimas

PROTOKOLAS NR. 2022/04/27

2022-04-27

VILNIUS

Darbotvarkė:

 1. Kvorumo skaičiavimas;
 2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
 3. Darbotvarkės tvirtinimas;
 4. Balsių bendruomenės 2021 metų veiklos ataskaita;
 5. Balsių bendruomenės 2021 metų finansinė ataskaita;
 6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2021 metus;
 7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;
 8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;
 9. Dėl kūrybinių dirbtuvių sprendinių aptarimo ir pritarimo Balsių bendruomenės pasirinkimui;
 10. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1. Kvorumo skaičiavimas.

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:

 • Kadangi tai pakartotinis susirinkimas kvorumo skaičiavimas nebūtinas

PRITARTA vienbalsiai.

Read more

Balsių bendruomenės visuotinio susirinkimo, vykusio 2022 m. balandžio mėn. 12 d., protokolas nr. 2022/04/12 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės visuotinis susirinkimas

PROTOKOLAS NR. 2022/04/12

2022-04-12

VILNIUS

Darbotvarkė:

 1. Kvorumo skaičiavimas;
 2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
 3. Darbotvarkės tvirtinimas;
 4. Balsių bendruomenės 2021 metų veiklos ataskaita;
 5. Balsių bendruomenės 2021 metų finansinė ataskaita;
 6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2021 metus;
 7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;
 8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;
 9. Dėl kūrybinių dirbtuvių sprendinių aptarimo ir pritarimo Balsių bendruomenės pasirinkimui;
 10. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1. Kvorumo skaičiavimas.

IŠKLAUSYTA. Kvorumas nesusirinko skelbiamas pakartotinis susirinkimas Balandžio 27 d. 19 val.    

 • Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:
 • Gegužės 5 d. 19 val. „Balsių protų mūšis“
 • Gegužės 8 d. 17 val. Gegužinės pamaldos
 • Gegužės 12 d. 19 val. Balsių bendruomenės 20-mečio paminėjimo ir nusipelniusių Balsiečių pagerbimo renginys.
 • Gegužės 21 d. Balsių blusos
 • Gegužės 28 d. tradicinė „Balsių bendruomenės šventė“

Balsių bendruomenės pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Sekretorė Ana Jenkinienė

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio, vykusio 2022 m. kovo mėn. 8 d., protokolas nr. 2022/03/08 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdis

PROTOKOLAS NR. 2022/03/08

2022-03-08

VILNIUS

Darbotvarkė:
1. Kovo 11-osios minėjimas.
2. Visuotinio susirinkimo datos nustatymas.
3. Balsių bendruomenės steigėjų vakaro organizacinė komanda.
4. Balsių bendruomenės šventės organizacinė komanda. 
5. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1. Kovo 11-osios minėjimas

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:

 • Kovo 11-osios minėjimui siūlomas sveikinimas Facebook‘o grupėse ir puslapyje ir VBOS filmukas.

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 2. Visuotinio susirinkimo datos nustatymas.

IŠKLAUSYTA.

 • Siūlymas daryti visuotinį susirinkimą Balandžio 12 dieną ir pakartotinį Balandžio 27 d. 19 val.

PRITARTA vienbalsiai.

Read more

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio vykusio 2022 m. sausio mėn. 18 d. protokolas nr. 2022/01 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdis

PROTOKOLAS NR. 2022/01

2022-01-18

VILNIUS

Darbotvarkė:

 1. Balsių 20 metų steigėjų vakaras
 2. Tradicinė Balsių bendruomenės šventė
 3. 20 metų proga Balsių bendruomenės metraščio paroda
 4. Elektroninės parduotuvės projektas
 5. 20 metų proga medžio sodinimas
 6. Strategijos planas
 7. Kiti klausimai
Read more

Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Balandžio mėn. 29 d. protokolas nr. 18 (išrašas)

Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Balandžio mėn. 29 d. protokolas nr. 18 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS NR. 18 (išrašas)

2021 04 29

VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 14 narių. Nuotoliniame ZOOM susirinkime dalyvo 8 tarybos nariai ir vienas svečias. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė

Darbotvarkė:

 1. Pristatyta Balsių bendruomenės visuotinio susirinkimo darbotvarkė.

SVARSTYTA. 1. Balsių bendruomenės visuotinio susirinkimo darbotvarkė.

Pristatyta darbotvarkė:

 1. Kvorumo skaičiavimas;
 2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
 3. Darbotvarkės tvirtinimas;
 4. Balsių bendruomenės 2020 metų veiklos ataskaita;
 5. Balsių bendruomenės 2020 metų finansinė ataskaita;
 6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2020 metus;
 7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;
 8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;
 9. Balsių bendruomenės tarybos rinkimai;
 10. Dėl viešojo intereso gynimo – kreipimasis į prokuratūrą dėl valstybinės žemės savavališko užėmimo, užtveriant nelegalias tvoras;
 11. Kiti klausimai.

Read more

Skip to content