Balsių bendruomenės tarybos posėdžio, vykusio 2022 m. gruodžio 14d., protokolas Nr. 2022/06 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdis

PROTOKOLAS NR. 2022/06

2022-12-14

VILNIUS

Darbotvarkė:

1.  Kandidato delegavimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą.

2. Kitų metų planai (nauji bendruomenės tarybos rinkimai, numatomos visuotinių susirinkimų datos ir kt.)

3.  2022 metų apžvalga;

4. Kiti klausimai

SVARSTYTA. 1. Kandidato delegavimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą.

NUTARTA. Į Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomeninių organizacijų tarybą deleguota – Neringa Kleniauskienė.

PRITARTA. Vienbalsiai

SVARSTYTA. 2. Kitų metų planai (nauji bendruomenės tarybos rinkimai, numatomos visuotinių susirinkimų datos ir kt.);;

NUTARTA.  2023 metai Balsių bendruomenėje bus naujos tarybos rinkimo metai.

Nutarta, kad visuotinis susirinkimas bus šaukiamas 2023 vasario 23 d. 19 val. Pakartotinis visuotinis bus šaukiamas 2023 kovo 23 d. 19 val.

Tarybos nariams pateiktas pildymui veiklos kalendorius.

PRITARTA. Vienbalsiai

SVARSTYTA. 3. 2022 metų apžvalga;

PRISTATYTA. Trumpai pristatyta metų apžvalga ir nuveikti planai

Balsių bendruomenės pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Sekretorė Diana Petrovienė

Dalyvių sąrašas pridedamas

Susirinkime dalyvavo   tarybos nariai

1.         Neringa Kleniauskienė

2.         Valerija Daukšienė

3.         Diana Petrovienė

4. Vytautas Zalieckas

5. Rimantas Micka

6. Henrikas Celencevičius

7. Arūnas Maliauka

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio, vykusio 2023 m. sausio 11 d., protokolas Nr. 2023/07 (išrašas)

Darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo darbotvarkės plano pristatymas.
 2. Bendra informacija
 3. Kiti klausimai

SVARSTYTA. 1. Visuotinio susirinkimo dienotvarkės plano pristatymas:

IŠKLAUSYTA. Pristatytas Visuotinio susirinkimo darbotvarkės planas.

1.            Kvorumo skaičiavimas

2.            Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus  tvirtinimas

3.            Darbotvarkės tvirtinimas

4.            Balsių bendruomenės 2022 m. veiklos ataskaita

4.            Balsių bendruomenės 2022 m. veiklos ataskaita

5.            Balsių bendruomenės 2022 m. finansinė ataskaita

6.            Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2022 m.

7.            Įstatų pakeitimų tvirtinimas

8.            Balsių bendruomenės tarybos rinkimai

9.            Revizoriaus/(ės) rinkimai

10.          Kiti klausimai

 • Aptarta plano eiga  pagal svarbumą.

PRITARTA. Vienbalsiai

SVARSTYTA. 2. Bendra informacija

IŠKLAUSYTA. Buvo pristatyta informacija dėl Žaliųjų ežerų g. 85 patalpų įveiklinimo pateikta informacija apie  renovavimo planą, pasiūlyta Balsių bočiams ten vykdyti veiklas nuo vasario mėnesio.

 • Vytautas Zalieckas pasiūlė kiekvienam nariui pritraukti nors vieną naują narį.
 • Siūlymas dėl tarybos  narių kandidatavimo – prisistatyti nariams,  pasisakant, kaip matai bendruomenę.
 • Kadangi, dalis ne bendruomenės narių, vis tiek naudojasi žaliąja bendruomenės kortele, turime rasti būdą kaip atskirti narį. Balsavimui visuotiniame susirinkime kortelių pakėlimu – netinkamas . Vaidotas Rimkus pažadėjo sugalvot būdą, kaip paskaičiuoti balsus visuotinio susirinkimo balsavimo metu.
 • Priminta visuotinio susirinkimo data: primas visuotinis susirinkimas vyks 2023-02-23, pakartotinis visuotinis 2023-03-23.
 • Dėl šventės. Pasiūlyta šventės nedaryti parke, o daryti žaliojo namo pristatymą. Šventė įgautų naują formatą.
 • Dėl viešos paskirties sklypo „trikampio“, reikia priminti projektus ir pristatyti plačiau bendruomenei, išsakyti savo nuomonę ir poziciją. Kai bus informacija ja pasidalinti.
 • Informuota, kad sausio 25 d. 19 val. Balsių progimnazijos skaitykloje planuojamas susitikimas su kandidate Egle Radvile.
 • Pasiūlyta suorganizuoti kandidatų į merus debatus.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Posėdžio sekretorė Ana Jenkinienė

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

Vykusio 2023 sausio 18 dieną nuotoliniu būdu

Dalyvių sąrašas:

 1. Neringa Kleniauskienė
 2. Ana Jenkinienė
 3. Diana Petrovienė
 4. Rytas Jonas Belevičius
 5. Vytautas Zalieckas
 6. Vaidotas Rimkus
 7. Jurgita Gaigalienė
  Read more

  Balsių bendruomenės tarybos posėdžio, vykusio 2022 m. rugsėjo 13d., protokolas Nr. 2022/04 (išrašas)

  ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

  Balsių bendruomenės tarybos posėdis

  PROTOKOLAS NR. 2022/04

  2022-09-13

  VILNIUS

  Darbotvarkė:
  1.            Vykdomų projektų pristatymas;

  2.            Numatomi projektai;

  3.            Rudens – žiemos renginių kalendorius;

  4.            Posėdžių perkėlimas;

  5.            Aktuali informacija.

  SVARSTYTA. 1. Vykdomų projektų pristatymas.

  IŠKLAUSYTA. Pristatyti šiuo metu įgyvendinami projektai:

  •     Europos solidarumo korpuso projektas „Miško šviesoje“

  •     Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6    priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį PROJEKTAS “GRAŽĖJANTYS BALSIAI 2022”

  Read more

  Balsių bendruomenės visuotinio pakartotinio susirinkimo, vykusio 2022m. balandžio mėn. 27d., protokolas Nr. 2022/04/27 (išrašas)

  ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

  Balsių bendruomenės visuotinis pakartotinis susirinkimas

  PROTOKOLAS NR. 2022/04/27

  2022-04-27

  VILNIUS

  Darbotvarkė:

  1. Kvorumo skaičiavimas;
  2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
  3. Darbotvarkės tvirtinimas;
  4. Balsių bendruomenės 2021 metų veiklos ataskaita;
  5. Balsių bendruomenės 2021 metų finansinė ataskaita;
  6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2021 metus;
  7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;
  8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;
  9. Dėl kūrybinių dirbtuvių sprendinių aptarimo ir pritarimo Balsių bendruomenės pasirinkimui;
  10. Kiti klausimai.

  SVARSTYTA. 1. Kvorumo skaičiavimas.

  IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:

  • Kadangi tai pakartotinis susirinkimas kvorumo skaičiavimas nebūtinas

  PRITARTA vienbalsiai.

  Read more

  Balsių bendruomenės visuotinio susirinkimo, vykusio 2022 m. balandžio mėn. 12 d., protokolas nr. 2022/04/12 (išrašas)

  ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

  Balsių bendruomenės visuotinis susirinkimas

  PROTOKOLAS NR. 2022/04/12

  2022-04-12

  VILNIUS

  Darbotvarkė:

  1. Kvorumo skaičiavimas;
  2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
  3. Darbotvarkės tvirtinimas;
  4. Balsių bendruomenės 2021 metų veiklos ataskaita;
  5. Balsių bendruomenės 2021 metų finansinė ataskaita;
  6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2021 metus;
  7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;
  8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;
  9. Dėl kūrybinių dirbtuvių sprendinių aptarimo ir pritarimo Balsių bendruomenės pasirinkimui;
  10. Kiti klausimai.

  SVARSTYTA. 1. Kvorumo skaičiavimas.

  IŠKLAUSYTA. Kvorumas nesusirinko skelbiamas pakartotinis susirinkimas Balandžio 27 d. 19 val.    

  • Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:
  • Gegužės 5 d. 19 val. „Balsių protų mūšis“
  • Gegužės 8 d. 17 val. Gegužinės pamaldos
  • Gegužės 12 d. 19 val. Balsių bendruomenės 20-mečio paminėjimo ir nusipelniusių Balsiečių pagerbimo renginys.
  • Gegužės 21 d. Balsių blusos
  • Gegužės 28 d. tradicinė „Balsių bendruomenės šventė“

  Balsių bendruomenės pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

  Sekretorė Ana Jenkinienė

  Balsių bendruomenės tarybos posėdžio, vykusio 2022 m. kovo mėn. 8 d., protokolas nr. 2022/03/08 (išrašas)

  ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

  Balsių bendruomenės tarybos posėdis

  PROTOKOLAS NR. 2022/03/08

  2022-03-08

  VILNIUS

  Darbotvarkė:
  1. Kovo 11-osios minėjimas.
  2. Visuotinio susirinkimo datos nustatymas.
  3. Balsių bendruomenės steigėjų vakaro organizacinė komanda.
  4. Balsių bendruomenės šventės organizacinė komanda. 
  5. Kiti klausimai.

  SVARSTYTA. 1. Kovo 11-osios minėjimas

  IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:

  • Kovo 11-osios minėjimui siūlomas sveikinimas Facebook‘o grupėse ir puslapyje ir VBOS filmukas.

  PRITARTA vienbalsiai.

  SVARSTYTA. 2. Visuotinio susirinkimo datos nustatymas.

  IŠKLAUSYTA.

  • Siūlymas daryti visuotinį susirinkimą Balandžio 12 dieną ir pakartotinį Balandžio 27 d. 19 val.

  PRITARTA vienbalsiai.

  Read more
  Skip to content