Balsiuose gyventi gera

2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonė „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Projekto tikslas: Kurti saugią ir bendruomeniškumu grįstą gyvenamąją aplinką Balsiuose.

Uždaviniai:

  1. Organizuoti rudeninę talką sutvarkant Mitologinį parką ir sporto aikštyną, pritaikant viešąsias erdves gyventojų poreikiams.
  2. Skatinti bendruomeniškumą (įtraukti gyventojus į bendruomenės . gyvenimą) ir išsaugoti jau sukurtas tradicijas, t.y. kartu su Balsių progimnazija organizuoti Kalėdinio atviruko bei sveikinimo konkursą; organizuoti tradicinę Blukvilkio deginimo šventę.
  3. Organizuoti paskaitas, seminarus, knygų pristatymus aktyvinant Bendruomenės centro bei viešosios bibliotekos veiklą.
  4. Lankstinuko apie Mitologinį parką išleidimas.           

Balsiuose turime išskirtinę vietą bendruomenės renginiams ir kasdieniniam laiko leidimui – Balsių Mitologinį parką. Jis gyvuoja jau 9 metus. Puoselėjant gyvenamąją aplinką ir gerinant gyvenimo kokybę norime:

  1. Atnaujinti ir sutvarkyti parko skulptūras, suoliukus ir takelius;
  2. Išleisti lankstinuką apie Balsių mitologinį parką, taip supažindinant vilniečius ir miesto svečius su unikaliu parku Vilniaus mieste;
  3. Skatinti gyventojus į viešojo naudojimo erdves atvykti dviračiais;
  4. Gražinti ir papuošti Balsių mikrorajono prieigas, apsodinant transporto žiedą svogūninėmis gėlėmis;
  5. Įtraukti į rudeninės talkos akciją Balsių bendruomenės narius, Balsių mikrorajono gyventojus, Balsių progimnazijos mokinius ir šiame mikrorajone veikiančių NVO narius.

Bendruomenės veiklos centras, tapo iniciatyvių vietos šviesuolių susitelkimo vieta, kultūros ir  tradicijų puoselėjimo židiniu.  Siekdami puoselėti tradicijas ir įtraukti kuo įvairesnes gyventojų grupes į bendruomenės gyvenimą

Skip to content