Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Balandžio mėn. 29 d. protokolas nr. 18 (išrašas)

Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Balandžio mėn. 29 d. protokolas nr. 18 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS NR. 18 (išrašas)

2021 04 29

VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 14 narių. Nuotoliniame ZOOM susirinkime dalyvo 8 tarybos nariai ir vienas svečias. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė

Darbotvarkė:

 1. Pristatyta Balsių bendruomenės visuotinio susirinkimo darbotvarkė.

SVARSTYTA. 1. Balsių bendruomenės visuotinio susirinkimo darbotvarkė.

Pristatyta darbotvarkė:

 1. Kvorumo skaičiavimas;
 2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
 3. Darbotvarkės tvirtinimas;
 4. Balsių bendruomenės 2020 metų veiklos ataskaita;
 5. Balsių bendruomenės 2020 metų finansinė ataskaita;
 6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2020 metus;
 7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;
 8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;
 9. Balsių bendruomenės tarybos rinkimai;
 10. Dėl viešojo intereso gynimo – kreipimasis į prokuratūrą dėl valstybinės žemės savavališko užėmimo, užtveriant nelegalias tvoras;
 11. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 2. Supažindinta su Baslių bendruomenės anketa

SVARSTYTA. 3.  Dėl viešojo intereso gynimo – kreipimasis į prokuratūrą dėl valstybinės žemės savavališko užėmimo, užtveriant nelegalias tvoras;

BALSUOTA: Už 8, Prieš 0, Susilaikė 0. Pritarta vienbalsiai –  Dėl viešojo intereso gynimo – kreipimasis į prokuratūrą dėl valstybinės žemės savavališko užėmimo, užtveriant nelegalias tvoras klausimas į visuotinį susirinkimą netraukiamas, kaip svarstytinas. 

NUTARTA.

 • Šį klausimą išbraukti iš visuotinio susirinkimo darbotvarkės, paliekant naujai tarybai jį svarstyti.
 • Darbotvarkė lieka tokia:
 1. Kvorumo skaičiavimas;
 2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
 3. Darbotvarkės tvirtinimas;
 4. Balsių bendruomenės 2020 metų veiklos ataskaita;
 5. Balsių bendruomenės 2020 metų finansinė ataskaita;
 6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2020 metus;
 7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;
 8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;
 9. Balsių bendruomenės tarybos rinkimai;
 10. Kiti klausimai.

 

SVARSTYTA. 4. Balsių visuotinio ataskaitinio susirinkimo kvietimas;

NUTARTA.

 

 • Palikti sukurtą kvietimą kaip tinkamą
 • Įtraukti sąskaitos numerį ar nukreipti į puslapį kur yra nurodyta sąskaita
 • Pabrėžti, kad registruojantis į visuotinį susirinkimą kiekvienas narys registruojasi atskirai.

 

 

 

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

 

 

 

Posėdžio sekretorė Ana Jenkinienė

 

 

 

Skip to content