2021-01-19 Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio protokolas nr. 15 (išrašas)

Balsių bendruomenės virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Sausio mėn. 19 d. protokolas nr. 15 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“
Balsių bendruomenės tarybos posėdžio
PROTOKOLAS NR. 15
2021 01 19
VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 14 narių. Nuotoliniame ZOOM Susirinkime dalyvavo 8 tarybos nariai ir du svečiai. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė
Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė.

Darbotvarkė:

 1. Bendra informacija
 2. 2020 metų veiklos plano aptarimas
 3. 2021 metų planas
 4. Įstatų pakeitimo projektas
 5. Narystė Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjungoje
 6. Kiti klausimai

 SVARSTYTA. 1. Bendra informacija
IŠKLAUSYTA. Tarybos nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją. Paminėta:

 • planuojama statyti degalinę, Visalaukio g., jau įvyko viešasis svarstymas;
 • įvyko viešasis svarstymas dėl komplekso Girialaukio g. 6;
 • paminėta, kad dviračių takas bus tiesiamas iki Naujanerių sodų 1–osios gatvės ir bus asfaltuojamas dviračių ir pėsčiųjų takas nuo Aukuro g. iki Balsių g.;
 • pradėjo judėti Balsių bendruomenės centro vizija.

Read more

2020-05-26 Visuotinio ataskaitinio susirinkimo protokolas

Skelbiame Balsių bendruomenės apklausos būdu vykusio visuotinio ataskaitinio susirinkimo 2020 m. Gegužės 8–26 d.  protokolą
2020 m. Gegužės mėn. 26 d.
Vilnius
Asociacijos „Balsių bendruomenės“ visuotinio ataskaitinio susirinkimo apklausos būdu protokolas 2020 m. Gegužės mėn. 26 d. Nr. 01

Visuotinio ataskaitinio susirinkimo pirmininkė (– u)  – Neringa Kleniauskienė.
Visuotinio ataskaitinio susirinkimo sekretorė (– iumi) –  Ana Jenkinienė.
Visuotinis ataskaitinis susirinkimas įvyko 2020 m. Gegužės mėn. 08–25 d. apklausos būdu išdalinant balsavimo biuletenius bendruomenės nariams, Gegužės 26 d. nuo 19:00 val. iki 20:00 val. per platformą ZOOM.

Read more

2020-04-17 Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio protokolas nr. 13 (išrašas)

Balsių bendruomenės virtualaus posėdžio vykusio 2020 m. Balandžio mėn. 17 d. protokolas nr. 13 (išrašas) 

Darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo organizavimas apklausos būdu
 2. Balsių šventė 
 3. Laikraštis „Balsių balsas“ 
  Vedamasis apie Balsius
  Bendruomenės nuveikti darbai metų bėgyje
  Savivaldybės darbai
  Apie įrenginėjamą šunų aikštelę
  Apie naująją mokyklą
  30 gerų darbų projektas
  Žinutė apie chorą
  Statistika – kaip pasikeitė, kaip užaugo Balsiai, bendruomenės statistika
  Apie medžių sodinimo reikalavimus ir taisykles
  Žinutė apie vykdomą socialinę „Maisto banko“ akciją
  Tradiciškai mokyklos straipsnis
  Kokie dar galėtų būti pasiūlymai? Apie ką balsiečiams reikia papasakoti?
 4. Kiti klausimai

Read more

2020-02-10 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 12 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2020 m. Vasario mėn. 10 d. protokolas nr. 12 (išrašas) 

Darbotvarkė:

 1. Balsių bendruomenės tarybos ataskaita už 2019 metus
 2. Balsių bendruomenės tarybos darbo reglamentas
 3. Pasiruošimas Užgavėnėms (š. m. vasario 22 d. šeštadienį, 12:00 val. Balsių „Mitologiniame parke“)
 4. Kovo 11–tosios minėjimas
 5. 30 gerų darbų Balsiams ir Lietuvai
 6. Šeimų žygis Vasario 16-tajai paminėt
 7. Tolimesnis dalyvavimas Vilniaus Bendruomenių Asociacijos veikloje
 8. Projektų rašymas
 9. Bendra informacija ir kiti klausimai

Read more

2020-01-28 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 11 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2020 m. Sausio mėn. 28 d. protokolas nr. 11 (išrašas) 

Darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo darbotvarkės aptarimas ir tvirtinimas
 2. Mediacinis posėdis
 3. Balsių bendruomenės 2019 metų ataskaita. Korekcijos, papildymas, pritarimas
 4. Vasario 16 dienos minėjimas. Kas imasi organizuoti?
 5. Užgavėnių šventės organizavimas (š.m. vasario 22 d. šeštadienį). Kas imsis organizuoti?
 6. VGTU studentų darbų eksponavimas. Kas imasi sukabinti planšus ir išeksponuoti studentų darbus?
 7. Kiti klausimai, informacija

Read more

2020-01-15 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 10 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2020 m. Sausio mėn. 15 d. protokolas nr. 10 (išrašas) 

Darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio vaizdo įrašo
2. 2020 metų veiklos
3. Visuotinis Balsių bendruomenės narių susirinkimas
4. 2020 metų Balsių bendruomenės šventė
5. Užgavėnės
6. Tradicinės gegužinių šventės organizavimas
7. Alfa kurso paviešinimo galimybės ir patalpų klausimas
8. Kiti klausimai. Informacija
9. Svečio pasisakymas Read more

2019-09-10 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 9 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2019 m. rugsėjo mėn. 10 d. protokolas nr. 9 (išrašas) 

Darbotvarkė:

 1. Projekto rašymas
  https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/skelbiamas-sociokulturiniu-paslaugu-vyresnio-amziaus-asmenims-teikimo-projektu-finansavimo-konkursas/
 2. Infrastruktūros darbai 2020 metams
 3. Bendradarbiavimas su Maisto banku
 4. Tarybos darbo reglamentas
 5. Dalyvavimas Susisiekimo ministerijos orientacinėse varžybose
 6. Kiti klausimai. Informacija

Read more

Skip to content