Balsių bendruomenės tarybos posėdžio, vykusio 2022 m. rugsėjo 13d., protokolas Nr. 2022/04 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdis

PROTOKOLAS NR. 2022/04

2022-09-13

VILNIUS

Darbotvarkė:
1.            Vykdomų projektų pristatymas;

2.            Numatomi projektai;

3.            Rudens – žiemos renginių kalendorius;

4.            Posėdžių perkėlimas;

5.            Aktuali informacija.

SVARSTYTA. 1. Vykdomų projektų pristatymas.

IŠKLAUSYTA. Pristatyti šiuo metu įgyvendinami projektai:

•     Europos solidarumo korpuso projektas „Miško šviesoje“

•     Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6    priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį PROJEKTAS “GRAŽĖJANTYS BALSIAI 2022”

SVARSTYTA. 2. Numatomi projektai;

IŠKLAUSYTA.  Pristatyta kokių projektų pateiktos paraiškos:

• Lietuvos kultūros tarybai „Balsiuose gyventi gera“

• Europos solidarumo korpuso „Savanorystės asorti“

SVARSTYTA. 3. Rudens – žiemos renginių kalendorius;

IŠKLAUSYTA. Pristatyti numatomi renginiai ir veiklos rugsėjo – gruodžio mėnesiais:

  • RUGSĖJO 18 D. 14 VAL – FUTBOLO AIKŠTELĖS ATIDARYMAS;

RUGSĖJO 24 D. 12 VAL. –  EKSKURSIJA- ŽYGIS DŪKŠTOS PAŽINTINIAME TAKE

SPALIO 4 D.  – BALSIŲ BENDRUOMENĖS DVIDEŠIMTŲ VEIKLOS METŲ PARODA LR SEIME

SPALIO 12 D. 18.30 VAL. – BALSIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS POSĖDIS

SPALIO 22 D.  – BALSIŲ SAVANORIAMS ORGANIZUOJAMA EKSKURSIJA Į JURBARKĄ

SPALIO 24 D. – SKELBIAMAS KALĖDINIO ATVIRUKO IR SVEIKINIMO KONKURSAS

SPALIO 26 D.  – VAKARONĖ – KONCERTAS „KARTU IKI PERGALĖS!”

LAPKRIČIO 9 D. 18.30 – BALSIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS POSĖDIS

• LAPKRIČIO MĖNESĮ BUS ORGANIZUOJAMOS KALĖDINIO ŽAISLIUKO GAMYBOS DIRBTUVĖS

LAPKRIČIO 18 D. KALĖDINIO ATVIRUKO IR SVEIKINIMO KONKURSO LAUREATŲ RINKIMAI.

LAPKRIČIO 25 – 27 SKVERELIO PUOŠIMAS

GRUODŽIO 2 D. 18 VAL. SKVERELIO ĮŽIEBIMAS

GRUODŽIO 14 D. 18.30 VAL  – BALSIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS POSĖDIS

SVARSTYTA. 4. Posėdžių perkėlimas

IŠKLAUSYTA. Posėdžiai vyksta tik vieną kartą per mėnesį, bet juos lankantys pageidauja, kad jie būtų perkelti iš antradienio į trečiadienį. T.y. numatyti, kad mėnesio antrasis trečiadienis būtų Balsių bendruomenės posėdžių laikas

PRITARTA Vienbalsiai.

SVARSTYTA. 5. Aktuali informacija

IŠKLAUSYTA.

• Dėl Žaliųjų ežerų dviračių tako. Iš VMS Infrastruktūros skyriaus laiško-atsakymo:

Sveiki,

Viskas juda į priekį, papildėme Savivaldybės pirkimų planą ir įtraukėme šį objektą į poreikį pirkti. Šiuo metu rengiamos konkurso sąlygos, per žiemą planuojama paskelbti konkursą ir kovo mėnesį jau turėti darbų atlikimo sutartį su rangovu. Tuomet pavasarį (nutirpus sniegui) galėtų prasidėti Žaliųjų Ežerų g. (nuo Europos parko g.) dviračių tako įrengimo darbai.“

• Dėl Balsių dviračių tako. Iš VVK laiško – atsakymo:

Sveiki,

Kadangi dirbame ne su vienu projektu kartais nepavyksta visko suspėti. Šiuo metu atnaujinami duomenys dėl medžių ir toponuotrauka.

Atnaujintus duomenis perkelsime ir suderinsime su anksčiau projekte numatytais sprendiniais, pristatysime želdynų komisijai.

Preliminarus planas išlieka, kad gauti statybos leidimą šiais metais, žiemą nupirkti Rangos darbus ir pavasarį startuoti su darbais.

Informuosiu, kai turėsime tikslesnius projekto sprendinius.“

• Dėl Žilvino g. atkarpos asfaltavimo. Informacija iš VMS infrastruktūros skyriaus:

Sveiki,

Kaip ir minėjome, šiais metais planuojame išasfaltuoti Žilvino gatvės trūkstamą atkarpą.

Įrengtume asfalto sluoksnį ir kelkraščius iš skaldos mišinio. Naujo asfalto plotis būtų toks, kaip dabartinio seno asfalto.

Pagal brigadų užimtumą, darbus galėtume vykdyti spalio mėn. antroje pusėje.“

Šiuo metu tvarkoma Balsių bibliotekėlė

Įveiklinami Šiukštulių ir Alko pėsčiųjų takai.

Rengiamasi techniniam Balsių mitologinio parko apšvietimo projektui

Ruošiamasi parodai Seime. Parodos atidarymas spalio 4 d. 14 val.

Balsių bendruomenės pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Sekretorė Diana Petrovienė

Dalyvių sąrašas pridedamas

Susirinkime dalyvavo 5  tarybos nariai

  1. Neringa Kleniauskienė
  2. Diana Petrovienė
  3. Rytas Jonas Belevičius
  4. Jurgita Gaigalienė
  5. Vaidotas Rimkus

Svečias – Balsių bendruomenės narys – Mantas Barčys

Skip to content