Balsių bendruomenės tarybos posėdžio, vykusio 2022 m. vasario mėn. 8 d., protokolas nr. 2022/02 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdis

PROTOKOLAS NR. 2022/02

2022-02-08

VILNIUS

Darbotvarkė:
1. Mitologinio parko apšvietimas.
2. Krepšinio aikštelės apšvietimas.
3. Vasario 16 d. paminėjimas.
4. Kaziuko mugė. 
5. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1. Mitologinio parko apšvietimas.

IŠKLAUSYTA.  Paminėta:

 • Kad dėl Mitologinio parko apšvietimo padarome „namų darbus“, pakoreguojame sąmatą ir kreipiamės į Vilniaus apšvietimo tinklus.
 • Tada kreipiamės į Vilniaus miesto savivaldybę.       
 • R. Micka pasiūlė perduoti visą informacijos paketą/ poreikį ir apšvietimo priežiūrą Vilniaus miesto savivaldybei.
 • Nepritarta, kad apšvietimą įrenginėtų patys gyventojai.
 • Pritarti, kad sąmata turi būti korektiška ir pateikti su raštu institucijoms.  

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 2. Krepšinio aikštelės apšvietimas.

IŠKLAUSYTA. Paminėta:

 • Siūlymas pateikti poreikį institucijoms su raštu.
 • Padaryti apšvietimą tik vasarą, ir tik tam tikru metu, įrengus laikmatį.
 • Pritarti raštui institucijoms.

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 3. Vasario 16 d. paminėjimas.

IŠKLAUSYTA. Paminėta:

 • Kurti filmuką iš esamos 20 metų sukauptos medžiagos (jei bus rasta archyve), ir filmuką paviešinti Facebook ir tinklapyje.
 • Siūlymas iškelti trispalvę Balsių transporto žiede.
 • Paraginti kaimynus iškelti trispalvę: “Mes iškėlėme, iškelk ir tu“.
 • Paraginti kaimynus siųsti savo iškeltų vėliavų nuotraukas mums, taip

įveiklinus kaimynus bendram tikslui, bendruomeniškumui.

 • Vėliavos iškėlimas Balsių transporto žiede kovo 15 d. 15 val. Dalyvaus: Neringa Kleniauskienė, Valerija Daukšienė, Vaidotas Rimkus.
 • Pritarti visiems punktams.

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 4. Kaziuko mugė. 

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės narės D. Petrovienės pateiktą informaciją.  Paminėta:

 • Kad mokykla minės Kaziuko mugę stadione, prašo ir bendruomenės įsitraukimo.
 • Siūlymas daugiafunkciniame sklype darytis Balsių bendruomenės „Kaziuko mugę“ pakvietus vietinius amatininkus ir lygiagrečiai daryti sendaikčių mugę.
 • Planuojama skelbti informaciją 2 savaitės iki renginio pradžios, bet prieš tai žiūrėti į Kaziuko mugės organizavimą Vilniaus mieste ir atsižvelgti į COVID-19 pandemijos situaciją tuo metu. (Paliekant galimybę atšauti renginį arba perkelti).
 • Pritarti visiems punktams.

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 5. Kiti klausimai.

IŠKLAUSYTA.  Paminėta:

Dėl gatvių valymo:

 • Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę ir į Grindą, kad neprioritetinės gatvės ir pėsčiųjų takai būtų nuvalyti
 • Facebook‘e paraginti gyventojus masiškiau kreiptis į tvakraumiesta.lt , kad būtų išgirsta ir sureaguota. Bandome atkreipti dėmesį į problemą masiškumu. (Atsakingas už FB žinutės turinį Eitautas Bartuškevičius).

Dėl kovo 11  minėjimo:

 • Jei daryti minėjimą, tai būtinai atsižvelgti į pandemijos situaciją, į orus. Jei daryti šį renginį orientacinė data kovo 10d., jei mokykloje vyks „
  Daina Lietuvai“, nugalėtojai galėtų padainuoti renginio pradžioje.

Dėl Užgavėnių:

 • Siūlymas daryti mažą renginį, sukrauti laužą, pagaminti Morę.
 •  Kviesti gyventojus atnešti lapelius su surašytomis „nuodėmėmis“

 ir blogybėmis ir kartu su Morę sudeginti. 

 • Siūlyta Užgavėnių šventę daryti Kovo 1 d. 19 val.
 • Balsių bendruomenės tarybos  Vyrai atsakingi už laužą, moterys už Morės pagaminimą. R. Micka atsakingas už malkas, Eitauta Bartuškevičius atsakingas už muziką.

PRITARTA vienbalsiai.

Balsių bendruomenės pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Sekretorė Ana Jenkinienė

Dalyvių sąrašas pridedamas

Susirinkime dalyvavo 10  tarybos nariai

 1. Neringa Kleniauskienė
 2. Ana Jenkinienė
 3. Vaidotas Rimkus
 4. Jolita Deresevičienė
 5. Jurgita Gaigalienė
 6. Rimantas Micka
 7. Diana Petrovienė
 8. Eitautas Bartuškevičius
 9. Vytautas Zalieckas
 10. Valerija Daukšienė
Skip to content