Balsių bendruomenės tarybos posėdžio, vykusio 2022 m. kovo mėn. 8 d., protokolas nr. 2022/03/08 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdis

PROTOKOLAS NR. 2022/03/08

2022-03-08

VILNIUS

Darbotvarkė:
1. Kovo 11-osios minėjimas.
2. Visuotinio susirinkimo datos nustatymas.
3. Balsių bendruomenės steigėjų vakaro organizacinė komanda.
4. Balsių bendruomenės šventės organizacinė komanda. 
5. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1. Kovo 11-osios minėjimas

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:

 • Kovo 11-osios minėjimui siūlomas sveikinimas Facebook‘o grupėse ir puslapyje ir VBOS filmukas.

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 2. Visuotinio susirinkimo datos nustatymas.

IŠKLAUSYTA.

 • Siūlymas daryti visuotinį susirinkimą Balandžio 12 dieną ir pakartotinį Balandžio 27 d. 19 val.

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 3. Balsių bendruomenės steigėjų vakaro organizacinė komanda.

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:

 • Kad organizuoja Diana Petrovienė šį vakarą ir padeda Vytautas Zalieckas.
 • Numatyta renginio data Gegužės 12 d.
 • Padaryti padėkos nominacijos visiems prisidėjusiems Balsių bendruomenei per 20 metų .
 • Diana sutinka organizuoti, tuo atveju, jeigu bus pateikta pilnai jai reikalinga informacija šiam vakarui ir renginiui organizuoti.
 • Sukurti asmeninius renginio kvietimus ir išsiųsti / išmėtyti , ar įteikti asmeniškai.

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 4. Balsių bendruomenės šventės organizacinė komanda.

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:

 • Siūlyta šventę kelti iš Birželio 4 d. į Gegužės 28d.
 • Komanda: šventės dalis Diana Petrovienė ir Ana Jenkinienė; Bėgimas: suaugusiųjų mokyklos atstovai; vaikų Valerija ir Neringa.

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 5. Kiti klausimai.

IŠKLAUSYTA.  Paminėta:

Dėl Blusturgio (kaimynų turgaus):

 • Dėl Blusturgio organizavimo sutarta Su Eitautu Bartuškevičiumi, kad perkeliam iš gegužės 28 dienos į Gegužės 21 dieną šį renginį. Atsakingas už FB žinutės turinį, registraciją ir patį renginį Eitautas Bartuškevičius.

PRITARTA vienbalsiai.

Balsių bendruomenės pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Sekretorė Ana Jenkinienė

Dalyvių sąrašas pridedamas

Susirinkime dalyvavo 7  tarybos nariai

 1. Neringa Kleniauskienė
 2. Ana Jenkinienė
 3. Diana Petrovienė
 4. Eitautas Bartuškevičius
 5. Valerija Daukšienė
 6. Arūnas Maliauka
 7. Rytas Jonas Belevičius
Skip to content