Balsių bendruomenės tarybos posėdžio, vykusio 2022 m. gruodžio 14d., protokolas Nr. 2022/06 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdis

PROTOKOLAS NR. 2022/06

2022-12-14

VILNIUS

Darbotvarkė:

1.  Kandidato delegavimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą.

2. Kitų metų planai (nauji bendruomenės tarybos rinkimai, numatomos visuotinių susirinkimų datos ir kt.)

3.  2022 metų apžvalga;

4. Kiti klausimai

SVARSTYTA. 1. Kandidato delegavimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą.

NUTARTA. Į Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomeninių organizacijų tarybą deleguota – Neringa Kleniauskienė.

PRITARTA. Vienbalsiai

SVARSTYTA. 2. Kitų metų planai (nauji bendruomenės tarybos rinkimai, numatomos visuotinių susirinkimų datos ir kt.);;

NUTARTA.  2023 metai Balsių bendruomenėje bus naujos tarybos rinkimo metai.

Nutarta, kad visuotinis susirinkimas bus šaukiamas 2023 vasario 23 d. 19 val. Pakartotinis visuotinis bus šaukiamas 2023 kovo 23 d. 19 val.

Tarybos nariams pateiktas pildymui veiklos kalendorius.

PRITARTA. Vienbalsiai

SVARSTYTA. 3. 2022 metų apžvalga;

PRISTATYTA. Trumpai pristatyta metų apžvalga ir nuveikti planai

Balsių bendruomenės pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Sekretorė Diana Petrovienė

Dalyvių sąrašas pridedamas

Susirinkime dalyvavo   tarybos nariai

1.         Neringa Kleniauskienė

2.         Valerija Daukšienė

3.         Diana Petrovienė

4. Vytautas Zalieckas

5. Rimantas Micka

6. Henrikas Celencevičius

7. Arūnas Maliauka

Skip to content