Balsių bendruomenės visuotinio susirinkimo, vykusio 2022 m. balandžio mėn. 12 d., protokolas nr. 2022/04/12 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės visuotinis susirinkimas

PROTOKOLAS NR. 2022/04/12

2022-04-12

VILNIUS

Darbotvarkė:

 1. Kvorumo skaičiavimas;
 2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
 3. Darbotvarkės tvirtinimas;
 4. Balsių bendruomenės 2021 metų veiklos ataskaita;
 5. Balsių bendruomenės 2021 metų finansinė ataskaita;
 6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2021 metus;
 7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;
 8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;
 9. Dėl kūrybinių dirbtuvių sprendinių aptarimo ir pritarimo Balsių bendruomenės pasirinkimui;
 10. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1. Kvorumo skaičiavimas.

IŠKLAUSYTA. Kvorumas nesusirinko skelbiamas pakartotinis susirinkimas Balandžio 27 d. 19 val.    

 • Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:
 • Gegužės 5 d. 19 val. „Balsių protų mūšis“
 • Gegužės 8 d. 17 val. Gegužinės pamaldos
 • Gegužės 12 d. 19 val. Balsių bendruomenės 20-mečio paminėjimo ir nusipelniusių Balsiečių pagerbimo renginys.
 • Gegužės 21 d. Balsių blusos
 • Gegužės 28 d. tradicinė „Balsių bendruomenės šventė“

Balsių bendruomenės pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Sekretorė Ana Jenkinienė

Skip to content