Balsių bendruomenės visuotinio pakartotinio susirinkimo, vykusio 2022m. balandžio mėn. 27d., protokolas Nr. 2022/04/27 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės visuotinis pakartotinis susirinkimas

PROTOKOLAS NR. 2022/04/27

2022-04-27

VILNIUS

Darbotvarkė:

 1. Kvorumo skaičiavimas;
 2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
 3. Darbotvarkės tvirtinimas;
 4. Balsių bendruomenės 2021 metų veiklos ataskaita;
 5. Balsių bendruomenės 2021 metų finansinė ataskaita;
 6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2021 metus;
 7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;
 8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;
 9. Dėl kūrybinių dirbtuvių sprendinių aptarimo ir pritarimo Balsių bendruomenės pasirinkimui;
 10. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1. Kvorumo skaičiavimas.

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:

 • Kadangi tai pakartotinis susirinkimas kvorumo skaičiavimas nebūtinas

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;

IŠKLAUSYTA. Pasiūlyta:

 • Pirmininkauti Neringai Kleniauskienei
 • Sekretoriauti Anai Jenkinienei

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 3. Darbotvarkės tvirtinimas

IŠKLAUSYTA. Pristatyta darbotvarkė

PRITARTA vienbalsiai

SVARSTYTA. 4. Balsių bendruomenės 2021 metų veiklos ataskaita I

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją

• Bendruomenės taryboje 13 tarybos narių;

• Pirmininkė Neringa Kleniauskeinė;

• Įdarbinti buvo 3 asmenys pagal užimtumo programą ir kitus projektus;

• Sudalyvauta 22 susitikimuose, 17 susirinkimuose/posėdžiuose, 3 Išplėstinės seniūnaičių posėdžiai, 10 mokymų, 4 projektai, 7 forumai, surengti 9 renginiai, 3 paramos akcijos: futbolo aikštelei, Rugutei, knygos neregiams, 6 aplinkotvarkos iniciatyvos.

• Surinkome 5000 tūkst. Eurų futbolo tvorai įrengti.

• Projektas „Gražėjantys Balsiai 2021“ gauta – 14987 Eur.

• Užimtumo didinimo programos finansavimas 5200 Eur.

• 1,2 proc. paramos gauta 6164,24 Eur. (skyrė 98 nariai).

• Pristatyti Balsių 2022 metų planai.

• Pristatyta, kad gegužė paskelbta Bendruomenės dvidešimtųjų veiklos metų minėjimo mėnesiu.

• Spalio mėn. bus PARODA SEIME „Veiklos kelias“.

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 5. Balsių bendruomenės 2021 metų finansinė ataskaita

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  „Aiškinamasis raštas ir kitos finansinės Asociacijos ataskaitos parengtos laikantis buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų LR Finansų ministro 2018-12-18 įsakymu Nr.1K-443 dėl LR Finansų ministro 2004-11-22 įsakymo Nr.1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2021 metus

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją. 

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;

IŠKLAUSYTA. Į revizoriaus poziciją neatsirado norinčių. Laikinai paliekama kaip buvo.:

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:

 • Pristatyti įstatų pakeitimų esmė ir priežastys, kas reglamentuojama pagal įstatymą.

BENDRI SUTARIMAI:

 • Pritarti, kad būtų ar 7 ar 9 ar 13 tarybos narių?
 • PRITARTA, kad tarybos narių būtų 9
 • BALSUOTA: PRITARĖ -20 NARIŲ, PRIEŠ- 2 NARIAI, SUSILAIKĖ-0 NARIŲ.

PRITARTA pakeitimui visam paketui bendru sutarimu – vienbalsiai.

SVARSTYTA. 9. Dėl kūrybinių dirbtuvių sprendinių aptarimo ir pritarimo Balsių bendruomenės pasirinkimui

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:

 • Pristatyti kūrybinių dirbtuvių esminiai sprendiniai:
 • Projektas nugulė į stalčius.
 • Vilniaus miesto savivaldybė tik atsikalbinėja dėl Balsių trikampio projekto vystymo.
 • Susitikimo metu išaiškėjo, kad galima pasirašyti su Vyskupija panaudos sutartį ir projektas gali toliau judėti.
 •  Galimai koncesininkai nebuvo ieškomi.
 • Keliamas klausimas: KOKS SPRENDIMAS BŪTŲ?
 • Henrikas Celencevičius  pasiūlė: „Visuotiniame susirinkime galime priimti sprendimą ir pateikti VMS savo tvirtą nuomonę/siūlymą, ko mes norime, savo GRĮŽTAMĄJĮ RYŠĮ. Turime pateikti kuris variantas mums priimtinas. PATEIKTI RAŠTU.
 • Peržiūrėti kūrybinių dirbtuvių sprendiniai, po bendruomenės rengtų savų dirbtuvių aptarimo, buvo pasiūlyti du Ryto Jono Belevičiaus ir Dianos Jurgaitės sprendiniai. „Vyko diskusija dėl siūlytų sprendinių kur „pabarstyti“(išmėtyti ) pastatai. Moduliniai pastatai urbanistiškai pritaptų  čia, kaip ansamblis“.
 • Siūlymas parašyti raštą, nurodant savo poreikį (turgavietė, baseinas, impulsas ir pan.), funkcinį urbanistinį vienetą. Pateikti mūsų pasiūlymą kaip  tinkantį mums pasiūlymą, tačiau su KOREKCIJOMIS, kurios tenkina mūsų Balsių bendruomenės gyventojų poreikius pridedant mūsų siūlomus vizualinius sprendinius/planus. Priedas nr . 1 ir priedas nr. 2.

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA 10.Kiti klausimai

 • IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą bendrą informaciją.  Paminėta:
 • Dėl protmūšio
 • Dėl Gegužinės
 • Dėl Bendruomenės patalpų – siūlymas nelaukti koncesijos, siūlyti jog į visus sprendimų svarstymus būtų priimti Balsių bendruomenės atstovai, kurie dalyvautų, atstovautų susirinkimuose, susirikimuose, diskusijose bet kokiame formate (gyvai, virtualiai). 

PRITARTA vienbalsiai.

Balsių bendruomenės pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Sekretorė Ana Jenkinienė 

Skip to content