2020-02-10 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 12 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2020 m. Vasario mėn. 10 d. protokolas nr. 12 (išrašas) 

Darbotvarkė:

  1. Balsių bendruomenės tarybos ataskaita už 2019 metus
  2. Balsių bendruomenės tarybos darbo reglamentas
  3. Pasiruošimas Užgavėnėms (š. m. vasario 22 d. šeštadienį, 12:00 val. Balsių „Mitologiniame parke“)
  4. Kovo 11–tosios minėjimas
  5. 30 gerų darbų Balsiams ir Lietuvai
  6. Šeimų žygis Vasario 16-tajai paminėt
  7. Tolimesnis dalyvavimas Vilniaus Bendruomenių Asociacijos veikloje
  8. Projektų rašymas
  9. Bendra informacija ir kiti klausimai

SVARSTYTA. 1. Balsių bendruomenės tarybos ataskaita už 2019 metus
BALSAVIMAS: Ar pritariate tarybos ataskaitai?

Pritarta vienbalsiai.

NUTARTA. Viešinti el. paštu bendruomenės nariams ir paskelbti www.balsiai.org tinklapyje.

SVARSTYTA. 2. Balsių bendruomenės tarybos darbo reglamentas
Klausimas išbraukiamas, nes dar negauti teisininkų komentarai.  Perkeliamas į kitą posėdį.

NUTARTA.

SVARSTYTA. 3. Pasiruošimas Užgavėnėms (š. m. vasario 22 d. šeštadienį, 12:00 val. Balsių „Mitologiniame parke“)

NUTARTA. Viešinti www.balsiai.org tinklapyje, mokyklos informacinėse lentose, skelbimų lentose stotelėse, išsiųsti bendruomenės nariams ir gyventojams el. paštu.

Neringa Kleniauskienė pasikalbės su mokykla dėl Morės padarymo š. m. Vasario 11 d. antradienį.

Yra viena savanorė, kuri galės padėti padalinti košę ir įpilti arbatą. Yra vienas savanoris, kuris galės pafotografuoti, pafilmuoti.

SVARSTYTA. 4. Kovo 11 – tosios minėjimas
NUTARTA. Balsių choro pasirodymas–koncertas truks apie 20 min.
Pakviesti vaikų darželius.
Renginio pradžia apie 18:00–18:30 val., renginio pabaiga apie 20:30 val.
Jurgita Gaigalienė – Pas Nijolę paprašys, kad padainuotų dainelę ar pašoktų.
Neringa Kleniauskienė – pasikalbės dėl koncerto „Daina Lietuva“ nugalėtojų pasirodymo vakaro koncerte.
Signatarą, Signatarus pakvies Algirdas Sysas.
Paprašyti valgyklos, kad paruoštų arbatos, kavos.

SVARSTYTA. 5. Informacija. 30 gerų darbų Balsiams ir Lietuvai
NUTARTA. Iki š. m. Kovo mėn. 10 dienos bus vykdomi geri darbai. Kadangi 30 metų Nepriklausomai atkurtai Lietuvai, 30 metų Balsiams, tai toks būtų įprasminimas šių sukakčių.
Viena Balsių gyventoja pasiūlė padalinti atšvaitus. Balsių bendruomenės tarybos narė Jurgita Gaigalienė pasiūlė padaryti akciją padovanok knygą Balsių progimnazijos pradinių klasių ugdymo skyriui.
Padės Algirdas Sysas.

SVARSTYTA. 6. Informacija. Šeimų žygis Vasario 16-tajai paminėt
NUTARTA. Šeimų žygis š. m. Vasario mėn. 15 dieną (šeštadienį), Žaliųjų ežerų apylinkėse.
Skelbime – kvietime nurodyti, kad trasos ilgis yra iki 3 km.
Pažymėti trasa, kad nesupainiotų trasos su Verkių parko žygio trasa.
Vytautas Zalieckas – pakvies Balsių „Bočiai“ senjorus į šeimų žygį.
Valerija Daukšienė – pakvietė viena iš Šaulių.
Neringa Kleniauskienė – nupirks trispalves–vėliavėles.

SVARSTYTA. 7. Tolimesnis dalyvavimas Vilniaus Bendruomenių Asociacijos veikloje
NUTARTA. Nusiųsti korektišką laišką, apie ketinimus nedalyvauti Vilniaus Bendruomenių Asociacijos veikloje.

SVARSTYTA. 8. Projektų rašymas
NUTARTA. Balsių bendruomenės pirmininkė Neringa Kleniauskienė pateikė informacija, kad yra paskelbti projektai ir šį informacija buvo išsiųsta Balsių bendruomenės tarybos nariams.
Jolita Deresevičienė parašys aplinkosaugos projektą.

SVARSTYTA. 9. Bendra informacija ir kiti klausimai
IŠKLAUSYTA. Š.m. Kovo mėn. 6 d. 17:00 val. bus Vilniaus bendrojo plano viešinimas Vilniaus miesto savivaldybėje, pastabas galima siųsti iki š. m. Kovo 6 d. Nuo Š.m. Vasario mėn. 14 d. bus ekspozicija Vilniaus miesto savivaldybės II aukšte.
Balsių bendruomenės pirmininkė Neringa Kleniauskienė pateikė informaciją dėl dviračių ir pėsčiųjų tako projekto bei jų viešinimo.

Skip to content