2020-04-28 Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio protokolas nr. 14 (išrašas)

Balsių bendruomenės virtualaus posėdžio vykusio 2020 m. Balandžio mėn. 28 d. protokolas nr. 14 (išrašas)

Darbotvarkė:

  1. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo organizavimas tvarkos planas
  2. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo pirmininkas
  3. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo balsavimo biuleteniai
  4. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo stebėtojai
  5. Kiti klausimai (Darbo reglamentas)

SVARSTYTA. 1. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo organizavimas tvarkos planas
BALSAVIMAS: Ar turite pastabų?
Už 7, Prieš nėra, Susilaikė nėra.
Pritarta vienabalsiai.

NUTARTA.
Visuotinio ataskaitinio susirinkimo organizavimo tvarkai pritarta.

 SVARSTYTA. 2. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo pirmininkas

NUTARTA. Visuotiniam ataskaitiniam susirinkimui pirmininkaus Balsių bendruomenės pirmininkė Neringa Kleniauskienė.

SVARSTYTA. 3. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo balsavimo biuleteniai
BALSAVIMAS: Ar pritariate, kad biuletenyje būtų du punktai arba tris punktai

Pritarta vienabalsiai.
Už  Prieš  Susilaikė

NUTARTA.
Balsavimo biuletenyje palikti du punktus.

SVARSTYTA. 4. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo stebėtojai

NUTARTA.
Į visuotinį ataskaitinį susirinkimą pakviesti stebėtoją, stebėtojus.

SVARSTYTA. 5. Kiti klausimai (Darbo reglamentas)
Darbo reglamentas

NUTARTA. Balsių bendruomenės pirmininkė tarybos nariams ir darbo grupei persiųsti darbo reglamentą.

Skip to content