2020-05-26 Visuotinio ataskaitinio susirinkimo protokolas

Skelbiame Balsių bendruomenės apklausos būdu vykusio visuotinio ataskaitinio susirinkimo 2020 m. Gegužės 8–26 d.  protokolą
2020 m. Gegužės mėn. 26 d.
Vilnius
Asociacijos „Balsių bendruomenės“ visuotinio ataskaitinio susirinkimo apklausos būdu protokolas 2020 m. Gegužės mėn. 26 d. Nr. 01

Visuotinio ataskaitinio susirinkimo pirmininkė (– u)  – Neringa Kleniauskienė.
Visuotinio ataskaitinio susirinkimo sekretorė (– iumi) –  Ana Jenkinienė.
Visuotinis ataskaitinis susirinkimas įvyko 2020 m. Gegužės mėn. 08–25 d. apklausos būdu išdalinant balsavimo biuletenius bendruomenės nariams, Gegužės 26 d. nuo 19:00 val. iki 20:00 val. per platformą ZOOM.

Viso bendruomenės yra 117 narių.

Į Balsių bendruomenės apklausos klausimus atsakė ir anketas atsiuntė – 66 bendruomenės nariai (pridedami narių užpildyti balsavimo biuleteniai).

2020 balandžio 17 dienos Tarybos posėdyje išrinkta Visuotinio ataskaitinio susirinkimo balsų skaičiavimo komisija –  Ana Jenkinienė, Valerija Daukšienė, Dainius Pulokas  

Pakviesti nepriklausomi stebėtojai

Visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė

 1. Balsių Bendruomenės veiklos ataskaita
 2. Balsių bendruomenės finansinė ataskaitą
 3. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita

Susirinkimo metu buvo pristatyti Balsų skaičiavimo komisijos Visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo iš anksto raštu gautų balsų skaičiavimo rezultatai.

PRIEDAI:

– Balsių bendruomenės visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo iš anksto raštu gautų balsų skaičiavimo komisijos protokolas 2020-05-26 13:00, Vilnius, 2 lapai

Balsų skaičiavimo suvestinė, 6 lapai

 • Gauti balsų raštu biuleteniai, 66 lapai
 • Su biuleteniais gauti raštai ar pastebėjimai raštu.

Visuotinio ataskaitinio susirinkimo pirmininkė (–as) Neringa Kleniauskienė

Visuotinio ataskaitinio susirinkimo sekretorė (–ius) Ana Jenkinienė

BALSIŲ BENDRUOMENĖS  VISUOTINIO ATASKAITINIO NARIŲ SUSIRINKIMO IŠ ANKSTO RAŠTU GAUTŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS

2020-05-26 13:00

Vilnius

 1. Balsių bendruomenės tarybos 2020 m. balandžio 17 d. posėdžio sprendimu balsų skaičiavimo komisijos nariais paskirti:
 • 1. Ana Jenkinienė
 • 2. Valerija Daukšienė
 • 3. Dainius Pulokas
 1. Balsų skaičiavime dalyvauja Ana Jenkinienė, Valerija Daukšienė, stebėtoju – Linas Liktorius. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininke vienbalsiai išrinkta Ana Jenkinienė.
 2. Balsavimui iš anksto raštu Balsių bendruomenės nariams išplatintų unikaliai identifikuotų ir su narių sąrašo duomenimis susietų biuletenių skaičius – 117.
 3. Iki numatyto balsavimui iš anksto raštu termino gautų biuletenių skaičius su pateiktais balsais – 66
 4. Suskaičiavus svarstomais klausimais pateiktus balsus nustatyta:
 • 1. Dėl pritarimo Balsių bendruomenės veiklos ataskaitai už 2019 metus
  • 1.1. PRITARIA – 64
  • 1.2. NEPRITARIA – 2
 • 2. Dėl pritarimo Balsių bendruomenės finansinei ataskaitai už 2019 metus
  • 2.1. PRITARIA – 65
  • 2.2. NEPRITARIA – 1
 • 3. Dėl pritarimo Balsių bendruomenės revizoriaus ataskaitai už 2019 metus.
  • 3.1. PRITARIA – 65
  • 3.2. NEPRITARIA – 1
 1. Balsų komisijos skaičiavimo protokolas su priedais perduodamas Balsių bendruomenės ataskaitinio visuotinio susirinkimo pirmininkui.
 2. Su biuleteniais gauti raštai ar pastebėjimai raštu perduoti Balsių bendruomenės tarybos pirmininkei atsakymams pateikti.

PRIEDAI:

 • balsų skaičiavimo suvestinė, 6 lapai;
 • gauti balsų raštu biuleteniai 66 lapai.

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Ana Jenkinienė

 

Skip to content