Balsių bendruomenės visuotinio susirinkimo, vykusio 2022 m. balandžio mėn. 12 d., protokolas nr. 2022/04/12 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės visuotinis susirinkimas

PROTOKOLAS NR. 2022/04/12

2022-04-12

VILNIUS

Darbotvarkė:

 1. Kvorumo skaičiavimas;
 2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
 3. Darbotvarkės tvirtinimas;
 4. Balsių bendruomenės 2021 metų veiklos ataskaita;
 5. Balsių bendruomenės 2021 metų finansinė ataskaita;
 6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2021 metus;
 7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;
 8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;
 9. Dėl kūrybinių dirbtuvių sprendinių aptarimo ir pritarimo Balsių bendruomenės pasirinkimui;
 10. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1. Kvorumo skaičiavimas.

IŠKLAUSYTA. Kvorumas nesusirinko skelbiamas pakartotinis susirinkimas Balandžio 27 d. 19 val.    

 • Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:
 • Gegužės 5 d. 19 val. „Balsių protų mūšis“
 • Gegužės 8 d. 17 val. Gegužinės pamaldos
 • Gegužės 12 d. 19 val. Balsių bendruomenės 20-mečio paminėjimo ir nusipelniusių Balsiečių pagerbimo renginys.
 • Gegužės 21 d. Balsių blusos
 • Gegužės 28 d. tradicinė „Balsių bendruomenės šventė“

Balsių bendruomenės pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Sekretorė Ana Jenkinienė

„Atostogos kitaip“ veiklą – kino stovyklą „Kinometras“

Skubame informuoti, kad keičiasi stovyklos vieta iš Jeruzelės progimnazijos į Balsių progimnazijos (Pradinės filialas, Balsių g 20). Skubėkite registruotis. Vietų skaičius ribotas.Esi motyvuotas, besidomintis kino technika, filmavimais ar panašiais dalykais jaunuolis, ši stovykla kaip tik TAU!!!Kviečiame registruotis į paskutinę projekto „Atostogos kitaip“ veiklą – kino stovyklą „Kinometras“. Stovykla vyks moksleivių velykinių atostogų metu š.m. balandžio 19-23 dienomis.

Organizatoriai

Pasiteiravimui: tel. 8-658 13127, el. paštas atostogoskitaipbb@gmail.com

Registracijos forma čia:

https://forms.gle/64qWLNufDK8A7Kyb8

„Atostogos kitaip“ – kino stovykla „Kinometras“

Esi motyvuotas, besidomintis kino technika, filmavimais ar panašiais dalykais jaunuolis, ši stovykla kaip tik TAU!!!

Kviečiame registruotis į paskutinę projekto „Atostogos kitaip“ veiklą – kino stovyklą „Kinometras“. Stovykla vyks moksleivių velykinių atostogų metu š.m. balandžio 19-23 dienomis.

Organizatoriai

Pasiteiravimui: tel. 8-658 13127, el. paštas atostogoskitaipbb@gmail.com

Registracijos forma čia:

https://forms.gle/64qWLNufDK8A7Kyb8

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio, vykusio 2022 m. kovo mėn. 8 d., protokolas nr. 2022/03/08 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdis

PROTOKOLAS NR. 2022/03/08

2022-03-08

VILNIUS

Darbotvarkė:
1. Kovo 11-osios minėjimas.
2. Visuotinio susirinkimo datos nustatymas.
3. Balsių bendruomenės steigėjų vakaro organizacinė komanda.
4. Balsių bendruomenės šventės organizacinė komanda. 
5. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1. Kovo 11-osios minėjimas

IŠKLAUSYTA. Balsių bendruomenės nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:

 • Kovo 11-osios minėjimui siūlomas sveikinimas Facebook‘o grupėse ir puslapyje ir VBOS filmukas.

PRITARTA vienbalsiai.

SVARSTYTA. 2. Visuotinio susirinkimo datos nustatymas.

IŠKLAUSYTA.

 • Siūlymas daryti visuotinį susirinkimą Balandžio 12 dieną ir pakartotinį Balandžio 27 d. 19 val.

PRITARTA vienbalsiai.

Read more

Tapk Balsių bendruomenės nariu

Asociacija “Balsių bendruomenė“ – viena stipriausių ir brandžiausių bendruomenių Vilniaus mieste, o galbūt ir Lietuvoje. Šiemet ji švenčia jau 20-ąjį gimtadienį ir gali pasidžiaugti daugybe nuveiktų darbų, įgyvendintų projektų ir iniciatyvų. Balsių  bendruomenės pastangomis gyvenvietėje išasfaltuota didžioji dalis gatvių, nutiesti šaligatviai, išaugo dvi mokyklos, įkurtas „Mitologinis parkas“ ir „Pojūčių skveras“, rengiama kasmetinė bendruomenės šventė ir vykta daugybė kitų renginių bei iniciatyvų.

Šiuo metu Balsių bendruomenės gretose yra 105 nariai,  mokantys nario mokestį.  Bendruomenės veiklas inicijuoja  – bendruomenės taryba, renkama kas 2 metus, ją renka bendruomenės nariai, kurie taip pat tvirtina veiklos ataskaitas, bei sprendžia bendruomenės veiklos kryptis.

Balsiuose šiuo metu gyvena apie 10 000 žmonių ir tik 105 iš jų sprendžia kuria kryptimi judės Balsių mikrorajonas, kokios veiklos sritys taps prioritetinėmis. Kodėl?

Tikime, kad viena iš priežasčių yra ta, jog Jūs dar nežinote, kad Balsių bendruomenės dalimi galite tapti ir Jūs!

Balsių bendruomenės nariu galima tapti užpildžius narystės anketą ir sumokėjus metinį nario mokestį. Išsamią informaciją apie narystę rasite: tapknariu

Tapę nariu ne tik įgysite sprendimų priėmimo galimybę, pirmieji sužinosite apie veiklas ir naujienas bei nuolaidas taikomas nariams, bet ir padėsite energingiems savanoriams, kurie nenuilsdami dirba visų balsiečių labui. (Juk visi šiandien puikiai suprantame, kad net ir didžiausių pastangų dėka atlikti kai kurių darbų neturint pinigų neįmanoma). Jeigu turi energijos ir inciatyvos – kviečiame prisidėti ne tik naryste, bet savo darbais bei mintimi.

Visą informaciją apie asociacijos „Balsių bendruomenė“  istoriją, struktūrą ir veiklas rasite tinklalapyje: www.balsiai.org ir FB puslapyje „Balsių bendruomenė“.

Gyventojų diskusijoms, klausimams ir informacijai apie bendruomenės veiklas sukurta uždara FB grupė „Balsių bendruomenės grupė“. Kviečiame prisijungti.

Skip to content