Balsių bendruomenės apklausos rezultatai

2022 metų vasarą Balsių bendruomenė atliko apklausą. Jau šiek tiek dalinomės apklausos vienu iš pagrindinių neraminančių ženklų – susivokimas kas yra bendruomenė. https://www.balsiai.org/2023/01/33803/
*Apklausoje dalyvavo 153 respondentai. Iš jų 118 moterų, 34 vyrai, 3 – rinkosi atsakymą „kita“.
27 respondentai nurodė esantys Balsių bendruomenės nariais. 127 – nėra Balsių bendruomenės nariai, mokantys nario mokestį.
*Respondentų amžius pasiskirstė labai įvairiai ir daugiau mažiau apyligiai, nuo 14 iki 69 metų. Nebuvo vienos, dominuojančios amžiaus grupės.
*Į klausimą „Kokias funkcijas atlieka Balsių bendruomenė?“ atsakymai pasiskirstė taip:
118 respondentų mano, kad Balsių bendruomenė formuoja gyvenvietės bendruomeniškumo klimatą.
109 galvoja, kad Balsių bendruomenė atstovauja gyvenvietę valdžios institucijose.
100 mano, kad Balsių bendruomenė vykdo švietėjiškas, kultūrines veiklas.
87 respondentai rinkosi atsakymą, kad Balsių bendruomenė gerina gyvenvietės infrastruktūrą.
41 respondentas mano, kad Balsių bendruomenė atlieka seniūnijos funkcijas.
Apibendrinant klausimą galima manyti, kad apie 70% respondentų teisingai supranta Balsių bendruomenės funkcijas. Apie 30% respondentų nesupranta kokias funkcijas atlieka Balsių bendruomenė ir priskiria jai seniūnijai ir kitoms valstybinėms institucijoms būdingas funkcijas.
*Ko tikitės iš Balsių bendruomenės?
44,4% respondentų mano, kad Balsių bendruomenė gerins ir rūpinsis infrastruktūra.
29, 4% tikisi, kad atstovaus gyventojų interesus valstybinėse institucijose.
15,7% tikisi, kad organizuos kultūrinius ir sporto renginius.
5,2% tikisi, kad teiks neformaliojo ugdymo paslaugas
Apibendrinus galima teigti, kad Balsių bendruomenė atlieka funkcijas, kurių iš jos tikisi gyventojai.
Į klausimą – Iš kur Jūs sužinote apie Balsių bendruomenėje vilkstančias veiklas?
61,1% respondentų rinkosi atsakymą „Fb grupė Balsių bendruomenės grupė“, 25,5% rinkosi atsakymą „Fb puslapio Balsių bendruomenė“, 7,8% rinkosi atsakymą „Balsių bendruomenės puslapis“.
Galime pasidžiaugti, jog trys dažniausiai minimi kanalai yra pagrindiniai Balsių bendruomenės informacijos viešinimo kanalai.
*Buvo prašoma įvertinti Balsių bendruomenės veiklas, kai 10 yra labai gerai, o 0 yra labai blogai. Respondentų atsakymai pasiskirstė taip:
10 – 36 respondentai
9 – 29 respondentai
8 – 33 respondentai
7 – 16 respondentų
6 – 12 respondentų
5 – 14 respondentų
4 – 3 respondentai
3 – 2 respondentai
2 – 1 respondentas
1 – 3 respondentai
0 – 4 respondentai
Apibendrinant bendruomenės veiklas vertina:
labai gerai – 42,5% apklaustųjų;
gerai – 32,1% apklaustųjų;
vidutiniškai – 17% apklaustųjų;
blogai – 2% apklaustųjų;
labai blogai – 2,6% apklaustųjų.
*Į klausimą – Ką bendruomenės veiklose siūlytumėte daryti kitaip? Buvo pateikti šie atsakymai:
Viskas daroma puikiai/gerai – 20 respondentų
Nežinau – 10 respondentų
Neatsakė į klausimą – 10 respondentų
Nieko nekeisti – 2 respondentai
Daugiau viešinimo ir informacijos bendruomenei – 3 respondentai
Prijungti kitus mikrorajonus, sodų bendrijas, gerinti jų infostruktūrą – 2 respondentai
Įtraukti į veiklas jaunimą – 3 respondentai
*Sulaukėme įdomių pavienių siūlymų, tad jais dalinamės ir su Jumis:
Įtraukiamoji veikla;
Aiškiau komunikuoti apie veiksmus, tikslus;
Reiktų bažnytininkų iniciatyvinę grupę aiškiau atriboti nuo bendruomenės. Dabar kartais susidaro vaizdas, kad kai kurie žmonės maišo asmeninius ir bendruomenės interesus;
Daugiau priimti narių ir paskirstyti atsakomybes;
Labiau aktyviau didinti pėsčiųjų įrengimą! Nes soduose su bendrijomis labiau prižiūri ir kelius ir aplinką. Nes baisu kokie keliai būna po snygių. Vaikai irgi neturi saugių šalikelių;
Įvairesnių užsiėmimų vaikams;
Keisti žmones;
Daugiau švenčių;
Daugiau įsiklausyti į žmonių poreikius;
Aktyviau įtraukti platesnį ratą Balsių gyventojų;
Pristatyčiau darbų planą ir ataskaitą;
Girdėti ir daugiau apklausu, ir atlikus, girdėti;
Žinau, kad ne jų valioje, bet reiktų kaip nors sužadinti gyventojams bendruomeniškumo jausmą;
Mažiau kalbų, daugiau darbų;
Priimti savanorius, kurie reiškia norą prisidėti;
Aktyviau informuoti gyventojus apie vykdomus einamuosius darbus, susitikimus su valdžios institucijomis ir pan.;
Nesiterlioti su žemgrobiais, kad dviračių takas būtų greičiau įgyvendintas;
Daugiau dėmesio visos bendruomenės esminiams poreikiams;
Šventė;
Mažiau kivirčų, daugiau vieningumo;
Labiau įtraukti jaunas šeimas darant gyvus Live susitikimus su klausimais – atsakymais, savanorių prikvietimu konkrečioms kaimynystės problemom spręsti;
Konkrečiau informuoti gyventojus apie sprendžiamus klausymus su valdžios atstovais;
Pritraukti daugiau aktyvaus laisvalaikio užsiėmimų arba apie juos skelbti. Išsiprašyti nuolaidas Europos parke balsių gyventojams;
Kurti naujas naudingas Balsiams idėjas;
Telkti visus aplinkinius gyventojus tapti nariais. Su tuo mažai dirbama;
Rūpintis infrastruktūros gerbūviu: bendruomenės namai, koplytėlė;

Rengti daugiau viešų apklausų įvairiais ir aktualiais klausimais, labiau viešinti bendruomenės veiklos planą;
Atsižvelgti į visų gyventojų poreikius ir neskirstyti gyventojų;
Aiškintis gyventojų poreikį ir jį įgyvendinti;
Mažiau reklamos, daugiau apčiuopiamų rezultatų;
Skelbimai prie autobusu stotelės vyresniems asmenims, kurie facebook nenaudoja;
Problemas/pasiūlymus kviesti išdiskutuoti, balsuoti facebook platformoje;
Nesmagu, kad bendruomenės renginiuose ir mokykloje dalyvauja kunigai;
Daugiau bendruomeniškumo;
Trūksta sklaidos apie planuojamas veiklas, susitikimus, kuriuose vyktų diskusijos, trūksta svaraus balsiečių įsijungimo į priimamus sprendimus, prioritetų nustatymą. Veiklos vykdomos chaotiškai, be aiškaus veiklų plano. Jei jis yra, tai balsiečiai nėra supažindinti ir nebuvo galimybės dalyvauti, diskutuoti vertinti planuojamų veiklų, teikti siūlymų;
Organizuoti daugiau kaimynus artinančias veiklas, šventes ir prašau, įrenkite daugiau šiukšliadėžių, nes nesinori šuns ekskrementų mesti į svetimą konteinerį, bet kitaip tenka nešiotis pusvalandį su savimi, kol randi kur išmesti;
Kviesti į diskusijas, aptarimus;
Aktyviau atstovauti gyventojų poreikius infrastruktūros gerinime (ne tik pramogoms).
Apibendrinant:
Respondentai pasigenda informacijos ir įtraukimo, ataskaitų ir planų. Skatinama įtraukti kuo daugiau amžiaus grupių ir naujų narių.
Atliepiant į apklausos rezultatus, Balsių tarybos posėdžiai visą pusmetį buvo atviri. Gyventojai buvo kviečiame atvykti į posėdžius išsakyti poreikius ir padiskutuoti apie bendruomenės kryptis. Taip pat buvo kviečiama aktyviau įsilieti į veiklas, prisidėti prie jų organizavimo. Per pusmetį atviruose posėdžiuose dalyvavo 4 balsiečiai.
Periodiškai kviečiama tapti bendruomenės nariu https://www.balsiai.org/…/kvietimas-tapti-balsiu…/ , ateiti padėti, savanoriauti – tačiau norinčių nesulaukiama.
Apklausoje išsakoma nuomonė, kad trūksta veiklos ataskaitų.
Atsakant į šį komentarą pabrėžiame, kad Balsių bendruomenės veiklos ataskaitas galite rasti: https://www.balsiai.org/ataskaitos/ Jos visada laisvai prieinamos ir pasiekiamos. Ataskaitos skelbiamos ir FB sklaidos kanaluose.
Apklausos atsakymuose minima, kad mažokai renginių ir švenčių.
Atsakant į šiuos komentarus pabrėžiame, kad Balsių bendruomenė organizuoja nuo 6 iki 20 renginių ir inciatyvų per metus. Renginių ir iniciatyvų metu stebimas itin mažas gyventojų dalyvavimas.
Balsių bendruomenės kūrėjai, idėjų įgyvendintojai ir veiklų planuotojai esate kiekvienas iš jūsų.
Į klausimą – Kas Jus skatintų tapti bendruomenės nariu, atsakymai pasiskirstė taip:
Galimybė spręsti rajono problemas – 32%
Asmeninės naudos (lojalumo skatinimo programa) – 17,6%
Galimybė prisidėti prie veiklų – 17%
Mažesnis nario mokestis – 13,1%

Ačiū visiems, dalyvavusiems apklausoje.

„Kiek daug agresijos aplinkai, kiek mažai atsakomybės SAU”
Nežinau kas pasakė, tačiau peržvelgus ir paanalizavus apklausos rezultatus norėtųsi kiekvienam palinkėti pradėti nuo savęs, nuo klausimo – O ką aš padariau? O kuo aš prisidėjau? O kaip aš padėjau? O kiek aš buvau atsakingas, pagarbus ir įsitraukiantis sprendžiant vienokius ar kitokius savo aplinkos gerinimo klausimus?

Tuo pačiu, visus Balsių bendruomenės narius informuojame, jog VASARIO 23 D. 19 VAL. ŽALIŲJŲ EŽERŲ G. 85 vyks Balsių bendruomenės visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Kviečiame visus dalyvauti atsakingai.

Ačiū! Balsių bendruomenės tarybos narei Dianai Petrovienei, padėjusiai išanalizuoti ir apibendrinti apklausos duomenis.

Jūsų Balsių bendruomenės pirmininkė
Neringa Kleniauskienė

Skip to content