Kas yra bendruomenė?

Vasarą prašėme užpildyti anketą apie Balsių bendruomenę. Iš Jūsų atsakymų supratome, kad dauguma neteisingai supranta jos struktūrą, pavaldumą ir veiklos principus.
Asociacija „Balsių bendruomenė“ yra juridinis asmuo, įkurtas Balsių gyventojų.
Ji yra nevyriausybinė organizacija ir nėra pavaldi jokiai valstybinei institucijai.
Asociacijos veiklos nefinansuoja valstybė.
Asociacija pajamas gauna iš:
· Nario mokesčio (nario metinis mokestis yra 35 Eur. Senjorams – 12 Eur. Šiuo metu asociacijai priklauso 100 narių);
· GPM 1,2% mokesčio ;
· Projektinių lėšų (asociacija dalyvauja visuose projektuose, kur tik gali pagal galiojančius įstatus.);
· Rėmėjų lėšų.
Asociacija, kaip ir kiekviena Lietuvoje veikianti įmonė, turi turėti įdarbintą vadovą ir buhalterį. Balsių bendruomenės pirmininkės atlyginimas yra minimalus. Buhalterines paslaugas asociacija perka iš buhalterinių paslaugų įmonės. Visi tarybos nariai dirba neatlygintinai – savanorystės pagrindu. Finansinės ir veiklos ataskaitos laisvai prieinamos visiems gyventojams (https://www.balsiai.org/ataskaitos/).
Balsių bendruomenės tarybos narius renka ir atleidžia asociacijai priklausantys nariai, Visuotiniame susirinkime. Iš esmės, asociacija „Balsių bendruomenė“, turėtų rūpintis jai priklausančių narių gerove ir interesais. Tikrovėje – reaguojama į visų gyventojų poreikius ir keliamus klausimus, stengiamasi dėl bendros rajono gerovės.
Kokios paramos Balsių bendruomenei reikia labiausia?
Šiuo metu labiausiai trūksta iniciatyvos ir noro prisidėti prie veiklų, jų iniciavimo ir įgyvendinimo, bei prisidėjimo tampant asociacijos nariu ir mokant nario mokestį. Laukiame Jūsų!

Skip to content