Balsių bendruomenės stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka

PATVIRTINTA

                   Balsių bendruomenės
2014 m. vasario mėn. 08 d.
visuotinio narių susirinkimo
protokolu Nr.1

BALSIŲ BENDRUOMENĖS STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

1. Balsių bendruomenės stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka (toliau –  tvarka) nustato Balsių bendruomenės nario mokesčio mokėjimo sąlygas bei terminus ir yra privaloma kiekvienam Balsių bendruomenės nariui.2. Balsių bendruomenės nariai privalo mokėti vienkartinį stojamąjį įnašą ir kasmetinį nario mokestį.

3. Vienkartinio stojamojo įnašo ir metinį nario mokesčio dydžius nustato Visuotinis bendruomenės narių susirinkimas.

 4. Pateikus prašymą (Tvarkos priedai Nr.1, Nr.3) tapti Balsių bendruomenės nariu elektroniniu paštu, ir elektroniniu paštu gavus patvirtinamąjį laišką dėl priėmimo į Balsių bendruomenės narius, stojamasis įnašas ir metinis nario mokestis privalo būti sumokėtas per vieną savaitę nuo priėmimo į narius datos.

Abiturientai, studentai, neįgalieji ar pensininkai kartu su prašymu turi pateikti abituriento, studento,  neįgaliojo ar senjoro (pensininko) pažymėjimą.

 5. Metinis tikrojo nario mokestis už einamuosius metus sumokamas iki einamųjų metų birželio mėn. 1 d.

Nario mokesčiai už einamuosius metus fizinių asmenų gali būti sumokami dalimis (ne daugiau kaip per 2 kartus), tačiau visas nario mokestis už einamuosius metus turi būti sumokėtas iki birželio mėn. 1 d.

Asocijuotieji nariai (simpatikai) metinį nario mokestį už einamuosius metus sumoka iki birželio mėn. 1 d.

6. Nauji nariai, įstoję į Balsių bendruomenę, moka vienkartinį stojamąjį mokestį:

– fiziniai asmenys – 6.00 Eur.
– juridiniai asmenys – 29.00 Eur.

7. Metinis nario mokestis:

– fiziniams asmenims – 35.00 Eur.
– juridiniams asmenims – 35.00 Eur.
– Neįgaliesiems, senjorams (pensininkams) – 12.00 Eur.
– *Abiturientams ir studentams – 12.00 Eur. *(nuo 18 metų)

Asocijuotų narių (simpatikų) metinis nario mokestis:
– fiziniams asmenims – 4.00 Eur.
– juridiniams asmenims  – 4.00 Eur.

Pusmetinis nario mokestis fiziniams asmenis – 17.50 Eur.

Išsamų Balsių bendruomenės nario mokestį rasite ČIA

8. Stojamieji įnašai, nario mokesčiai sumokami grynaisiais pinigais Balsių bendruomenės centre, adresu: Vilniaus Balsių progimnazija, Bubilo g. 8, Vilnius, 202 ir 203 kab. bendruomenės centro darbo metu arba banko pavedimu į Balsių bendruomenės sąskaitą:

Balsių bendruomenė
Adresas: Bubilo g. 8, Vilnius, LT-08444
Juridinio asmens kodas: 125791751
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
Sąskaitos nr. LT037044060000432664

Metinį ir vienkartinį įstojamąjį mokestį taip pat galima sumokėti vykstant Balsių bendruomenės renginiams Balsių mokyklos aktų salėje.

9. Balsių bendruomenės garbės nariai stojamojo įnašo ir nario mokesčio nemoka. Garbės nario vardas suteikiamas fiziniams ir juridiniams asmenims už ypatingus nuopelnus Balsių bendruomenei, Balsių bendruomenę Lietuvoje bei užsienyje garsinantiems, ženklią finansinę-materialinę paramą Balsių bendruomenei suteikusiems ar pasižymėjusiems išskirtine veikla Balsių bendruomenės labui. Garbės nario vardas suteikiamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

10. Balsių bendruomenės nariui, pateikus prašymą laikinai atidėti nario mokesčio mokėjimą nurodant priežastis, Bendruomenės tarybos sprendimu nario mokestis gali būti tam tikram terminui atidėtas.

11. Bendruomenės tarybos sprendimu kai kurie nariai gali būti atleisti nuo nario mokesčio mokėjimo neterminuotai ar tam tikram terminui.

12. Nario mokesčio surinkimą administruoja Bendruomenės tarybos pirmininko įgaliotas asmuo. Bendruomenės tarybos pirmininko įgaliotas asmuo elektronine forma siunčia bendruomenės nariams priminimus apie nario mokestį. Priminimo negavimas neatleidžia nuo pareigos laiku sumokėti nario mokestį.

13. Jei iki einamųjų metų birželio 1 d., narys nesumoka viso metinio nario mokesčio, jam  išsiunčiamas pakartotinis priminimas susimokėti nario mokestį. Nesumokėjus nario mokesčio iki einamųjų metų liepos 1 d., Bendruomenės tarybos pirmininkas teikia siūlymą Bendruomenės Tarybai dėl įsiskolinusio nario narystės sustabdymo Balsių Bendruomenėje.

14. Narystei Bendruomenėje pasibaigus, stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

15. Ši tvarka įsigalioja nuo jos patvirtinimo Balsių bendruomenės visuotiniame narių susirinkime ir galioja kol nebus susirinkimo atšaukta, pakeista ar papildyta.

Balsių bendruomenės pirmininkas                                                                     Rimantas Micka

Atnaujinta 2015-01-24 d.

Skip to content