Informacija apie teritorijų planavimą

Informuojame apie parengtus Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie
Turistų gatvės detaliojo plano keitimo sklype Balsių g. 24 sprendinius.Planavimo tikslas: nustatant visuomeninės paskirties teritorijos (V) žemės sklypo
naudojimo būdą, užstatymo tipą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pasitarimo Miesto plėtros klausimais 2018-12-28 protokolas Nr. A17-1693/18(3.1.16E-AD). Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-02-04
įsakymas Nr. A30-254/19.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius,
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt;
Kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė tel. (8-5) 211 2519, el. paštas: valdone.gavorskiene@vilnius.lt.
Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3,
LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Giedrius Bireta tel. (8-5) 211 2759, el. paštas:
giedrius.bireta@vplanas.lt.
Detaliojo plano sprendinių viešinimas:
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-10-22 iki 2019-11-06
imtinai Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-182) bei detaliojo plano rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 509 kab. darbo dienomis, informaciją teikia PV Giedrius Bireta (tel. (8-5) 211 2759).
Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami Vilniaus miesto savivaldybėje
Konstitucijos pr. 3, nuo 2019-10-22 iki 2019-11-06 imtinai.
Viešasis susirinkimas įvyks 2019-11-06 17:00 Vilniaus miesto savivaldybės
patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, antrame aukšte, salėje Nr. 216.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo
dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-182) iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus (jei jie teikiami).

 

 

Skip to content