Tapk Balsių bendruomenės nariu

Asociacija “Balsių bendruomenė“ – viena stipriausių ir brandžiausių bendruomenių Vilniaus mieste, o galbūt ir Lietuvoje. Šiemet ji švenčia jau 20-ąjį gimtadienį ir gali pasidžiaugti daugybe nuveiktų darbų, įgyvendintų projektų ir iniciatyvų. Balsių  bendruomenės pastangomis gyvenvietėje išasfaltuota didžioji dalis gatvių, nutiesti šaligatviai, išaugo dvi mokyklos, įkurtas „Mitologinis parkas“ ir „Pojūčių skveras“, rengiama kasmetinė bendruomenės šventė ir vykta daugybė kitų renginių bei iniciatyvų.

Šiuo metu Balsių bendruomenės gretose yra 105 nariai,  mokantys nario mokestį.  Bendruomenės veiklas inicijuoja  – bendruomenės taryba, renkama kas 2 metus, ją renka bendruomenės nariai, kurie taip pat tvirtina veiklos ataskaitas, bei sprendžia bendruomenės veiklos kryptis.

Balsiuose šiuo metu gyvena apie 10 000 žmonių ir tik 105 iš jų sprendžia kuria kryptimi judės Balsių mikrorajonas, kokios veiklos sritys taps prioritetinėmis. Kodėl?

Tikime, kad viena iš priežasčių yra ta, jog Jūs dar nežinote, kad Balsių bendruomenės dalimi galite tapti ir Jūs!

Balsių bendruomenės nariu galima tapti užpildžius narystės anketą ir sumokėjus metinį nario mokestį. Išsamią informaciją apie narystę rasite: tapknariu

Tapę nariu ne tik įgysite sprendimų priėmimo galimybę, pirmieji sužinosite apie veiklas ir naujienas bei nuolaidas taikomas nariams, bet ir padėsite energingiems savanoriams, kurie nenuilsdami dirba visų balsiečių labui. (Juk visi šiandien puikiai suprantame, kad net ir didžiausių pastangų dėka atlikti kai kurių darbų neturint pinigų neįmanoma). Jeigu turi energijos ir inciatyvos – kviečiame prisidėti ne tik naryste, bet savo darbais bei mintimi.

Visą informaciją apie asociacijos „Balsių bendruomenė“  istoriją, struktūrą ir veiklas rasite tinklalapyje: www.balsiai.org ir FB puslapyje „Balsių bendruomenė“.

Gyventojų diskusijoms, klausimams ir informacijai apie bendruomenės veiklas sukurta uždara FB grupė „Balsių bendruomenės grupė“. Kviečiame prisijungti.

Balsiečiai, kviečiu visus teikti pasiūlymus/padiskutuoti: 
KAIP GALĖTUME PAMINĖTI VASARIO 16-OSIO ŠVENTĘ BALSIUOSE?
KĄ GALIME NUVEIKTI VISI KARTU KAIP BENDRUOMENĖ MINĖDAMI ŠIĄ SVARBIĄ DATĄ VISIEMS?

Labai laukiame visokių idėjų ir minčių, bei noro kartu jas įgyvendinti.

Meno terapija Balsiuose

Balsių bendruomenė nuolatos rūpinasi savo aplinkos gerinimu ir gyventojais. Todėl, Vilniaus miesto savivaldybei paskelbus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursą, suskubome rašyti.

Jau kuris laikas kirbėjo galvose organizuoti meno terapijos užsiėmimus. Pandemijos laikotarpiu mūsų gyventojai tapo sėslesni, užsisklendę, todėl meno terapija dalyviams padeda stiprinti emocinę sveikatą, psichologinę gerovę ir tuo pačiu gerina bendruomenės narių gebėjimus valdyti nerimo ir streso būsenas. Svarbiausias šių mokymų tikslas mažinti neigiamas ilgalaikes COVID-19 pandemijos pasekmes. Mokslininkai prognozuoja, kad net išgyvenus šį krizinį laikotarpį, mums reikės naujų įgūdžių ir asmeninių savybių, norint ir toliau gerai jaustis netikėtai besikeičiančiame pasaulyje. Todėl šiandien kiekvienam būtina stiprinti savo emocinę sveikatą ir didinti psichologinį atsparumą gyvenimo iššūkiams.

Kaip teigia meno terapijos praktikė ir lektorė Rita Mikailienė „Meno terapija – tai saugus savianalizės ir saviugdos procesas, nereikalaujantis specialių meninių gebėjimų, per spontanišką kūrybą suteikiantis kiekvienam dalyviui galimybes atkurti emocinę pusiausvyrą, tyrinėti ir išreikšti save, patirti atsipalaidavimą ir rasti vidinių resursų emocinės sveikatos stiprinimui“.

Mūsų siekis padėti stiprinti emocinę būseną per meno terapijos prizmę, suteikiant galimybę patiems dalyviams išlaisvinti savo potencialą grupinės terapijos metu. Žmogus yra šių mokymų ašis, gebantis mokytis, atskleidžiant savo individualų potencialą,  atkuriant ir didinant darbo našumą, ir vienu metu stiprinant savo emocinę būseną. Kūrybiškume atsiskleidžiame ir išsilaisviname nuo visų slegiamų baimių, mokymų eigoje atrandame save ir įgyjame drąsos, bei betarpiškumo. Saviugdos procesas vyksta ne tik per kūrybą, bet ir jos aiškinimą, savo paties ir kitų žmonių reakcijos suvokimą.

Psichologinis lygiateisiškumas, atsakomybės dėl mokymų metu vykstančių permainų paskirstymas ir prisiėmimas skatina kiekvieno dalyvio asmeninių savybių, nuostatų, tarpasmeninių santykių  ir visos grupės elgesio modelių bei vertybių pokyčius.

Dalyvių refleksija:

Meno terapijos užsiėmimais susidomėjau iš smalsumo ir dėl noro skirti truputi laiko sau. Ir gavau su kaupu įžvalgu pamąstymui, bei atsipalaidavimo. Esu dėkinga vadovei, kaip per nereikalaujančias meninių gabumų technikas galima išreikšti savo mintis. Laukdavau susitikimu, jie man buvo dovana pažinti save ir kitus per meną. 

Džiaugiuosi, kad tokios terapijos YRA, ir kad jos taip arti namų, ir dar už Ačiū! Nepraleidau nei vieno užsiėmimo. Tikrai įdomu, kai kaskart naudojant skirtingas meno technikas mes patys stebimės, ką mūsų pasąmonė iškelia iš sielos gelmių ant popieriaus lapo. Labai įdomu ne tik save, bet ir kitus dalyvius/jų darbus paanalizuoti, vadovė užveda ant kelio tiksliniais klausimais. Ne į rėmelius tuos darbus tikslas įdėti, o save ir kitus geriau pažinti, senas traumas transformuoti. Būna ir juoko ir ašarų, ir viskas lieka tik tarp mūsų.

*Meno terapijos užsiėmimus finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendinant  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą „Gražėjantys Balsiai 2021”.

Skip to content