Balsių bendruomenės tarybos posėdžio, vykusio 2023 m. sausio 11 d., protokolas Nr. 2023/07 (išrašas)

Darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo darbotvarkės plano pristatymas.
 2. Bendra informacija
 3. Kiti klausimai

SVARSTYTA. 1. Visuotinio susirinkimo dienotvarkės plano pristatymas:

IŠKLAUSYTA. Pristatytas Visuotinio susirinkimo darbotvarkės planas.

1.            Kvorumo skaičiavimas

2.            Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus  tvirtinimas

3.            Darbotvarkės tvirtinimas

4.            Balsių bendruomenės 2022 m. veiklos ataskaita

4.            Balsių bendruomenės 2022 m. veiklos ataskaita

5.            Balsių bendruomenės 2022 m. finansinė ataskaita

6.            Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2022 m.

7.            Įstatų pakeitimų tvirtinimas

8.            Balsių bendruomenės tarybos rinkimai

9.            Revizoriaus/(ės) rinkimai

10.          Kiti klausimai

 • Aptarta plano eiga  pagal svarbumą.

PRITARTA. Vienbalsiai

SVARSTYTA. 2. Bendra informacija

IŠKLAUSYTA. Buvo pristatyta informacija dėl Žaliųjų ežerų g. 85 patalpų įveiklinimo pateikta informacija apie  renovavimo planą, pasiūlyta Balsių bočiams ten vykdyti veiklas nuo vasario mėnesio.

 • Vytautas Zalieckas pasiūlė kiekvienam nariui pritraukti nors vieną naują narį.
 • Siūlymas dėl tarybos  narių kandidatavimo – prisistatyti nariams,  pasisakant, kaip matai bendruomenę.
 • Kadangi, dalis ne bendruomenės narių, vis tiek naudojasi žaliąja bendruomenės kortele, turime rasti būdą kaip atskirti narį. Balsavimui visuotiniame susirinkime kortelių pakėlimu – netinkamas . Vaidotas Rimkus pažadėjo sugalvot būdą, kaip paskaičiuoti balsus visuotinio susirinkimo balsavimo metu.
 • Priminta visuotinio susirinkimo data: primas visuotinis susirinkimas vyks 2023-02-23, pakartotinis visuotinis 2023-03-23.
 • Dėl šventės. Pasiūlyta šventės nedaryti parke, o daryti žaliojo namo pristatymą. Šventė įgautų naują formatą.
 • Dėl viešos paskirties sklypo „trikampio“, reikia priminti projektus ir pristatyti plačiau bendruomenei, išsakyti savo nuomonę ir poziciją. Kai bus informacija ja pasidalinti.
 • Informuota, kad sausio 25 d. 19 val. Balsių progimnazijos skaitykloje planuojamas susitikimas su kandidate Egle Radvile.
 • Pasiūlyta suorganizuoti kandidatų į merus debatus.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Posėdžio sekretorė Ana Jenkinienė

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

Vykusio 2023 sausio 18 dieną nuotoliniu būdu

Dalyvių sąrašas:

 1. Neringa Kleniauskienė
 2. Ana Jenkinienė
 3. Diana Petrovienė
 4. Rytas Jonas Belevičius
 5. Vytautas Zalieckas
 6. Vaidotas Rimkus
 7. Jurgita Gaigalienė
Skip to content