Tradicinis bėgimas Balsių gatvėmis

Dėmesio !!! Dėmesio !!!! Šaunieji Balsių bėgikai ir bėgikės !! Artėja Balsių bendruomenės šventė. Rugsėjo 25 dieną  tradiciškai pradėsime švęsti nuo pat ryto. O kad jau nuo pat ryto, tai pirmiausia reiktų prasibėgti.

Tad visus visus kviečiame į Tradicinį bėgimą Balsių gatvėmis. Startas 11 val.

Esame inovatyvi bendruomenė, tad būtina registracija:

https://dbsportas.lt/en/varz/2021118

Būtinai susipažinkite su bėgimo nuostatais:

https://tengris.lt/…/uploads/2021/09/Balsiu-nuostatai.htm

Futbolo aikštelė balsiečiams

Balsiečiai, futbolo mėgėjai ir visi kurie neabejingi sportui ir Balsių laisvalaikio erdvių kūrimui.

Kviečiu visus prisidėti prie futbolo stadiono Balsiuose įrengimo. Stadionas bus Ragučio gatvėje, šalia šunų vedžiojimo aikštelės. Jau gavome jam reikalngą sklypą iš savivaldybės. Planuojama įrengti modernų stadioną, puikiai išlygintą  su hibridine žole, aptvertą tvora ir su kamuolio gaudymo tinklu už vartų. Tikimės, kad pavyks įrengti suoliukus ir bio wc.

Visa suma, kurios reikia įrengti stadioną, šiai dienai yra apie 30000 eurų. Projekte susimetam.lt  iniciavome pinigų rinkimo akciją. Renkame 5000 eurų, stadiono aptvėrimo darbams. Kviečiame palaikyti ir prisidėti. Nes kam, jeigu ne balsiečiams, šis projektas gali rūpėti labiau.

Tolimesnio finanasavimo žadame ieškoti rašydami projektus, tikimės savivaldybės bei seniūnijos pagalbos. Jiegu turite idėjų dėl finasavimo prašome susiekite su manimi arba kitais Balsių bendruomenės tarybos nariais.

Būkime vieningi!

https://susimetam.lt/visi/81/futbolo-aikstele-balsieciams

Susitikimas su Energetikos ministru ir Seimo nariu Dainiumi Kreiviu

Liepos 15 dieną, Balsių bendruomenės tarybos nariai Diana Petrovienė, Valerija Daukšienė, Vaidotas Rimkus, Neringa Kleniauskienė ir Balsių bendruomenės nariai Mindaugas Gikys ir Mantas Bielinskas, susitiko su energetikos ministru ir Seimo nariu Dainiumi Kreiviu, bei jo patarėjais. Susitikimo metu aptarta NŽT neveiksnumas ir dėl šios tarnybos aplaidumo stringantis Balsių dviračių takų projektas. Kalbėta apie būtinybę jau šiandien rūpintis Balsių progimnazijos plėtra, nes statistikos duomenys rodo, jog jau po 2-3 metų  Balsių mokyklose vėl truks vietų. Taip pat aptarta aplinkkelio problema, šio kelio nelogiškumas ir žala Balsių gyvenvietei. Kalbėta ir apie infrastruktūros plėtrą Balsiuose ir jos kryptis. D. Kreivys pažadėjo padėti spręsti iškilusias problemas. Tad netrukus mūsų laukia susitikimai su Vilniaus miesto administracijos direktore, Nacionalinės žemės tarnybos vadovu. Ieškosime galimybių mokyklos plėtrai.

Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Balandžio mėn. 29 d. protokolas nr. 18 (išrašas)

Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Balandžio mėn. 29 d. protokolas nr. 18 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS NR. 18 (išrašas)

2021 04 29

VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 14 narių. Nuotoliniame ZOOM susirinkime dalyvo 8 tarybos nariai ir vienas svečias. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė

Darbotvarkė:

 1. Pristatyta Balsių bendruomenės visuotinio susirinkimo darbotvarkė.

SVARSTYTA. 1. Balsių bendruomenės visuotinio susirinkimo darbotvarkė.

Pristatyta darbotvarkė:

 1. Kvorumo skaičiavimas;
 2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
 3. Darbotvarkės tvirtinimas;
 4. Balsių bendruomenės 2020 metų veiklos ataskaita;
 5. Balsių bendruomenės 2020 metų finansinė ataskaita;
 6. Balsių bendruomenės revizorės ataskaita už 2020 metus;
 7. Revizoriaus (-ės) rinkimai;
 8. Įstatų pakeitimų tvirtinimas;
 9. Balsių bendruomenės tarybos rinkimai;
 10. Dėl viešojo intereso gynimo – kreipimasis į prokuratūrą dėl valstybinės žemės savavališko užėmimo, užtveriant nelegalias tvoras;
 11. Kiti klausimai.

Read more

2021-04-19 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas Nr. 17 (išrašas)

Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Balandžio mėn. 19 d. protokolas nr. 17 (išrašas)    

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS NR. 17 (išrašas)

2021 04 19

VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 14 narių. Nuotoliniame ZOOM susirinkime dalyvo 8 tarybos nariai ir penki svečiai. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

 

Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė

 

Darbotvarkė:

 1. Balsių bendruomenės centro pristatymas
 2. Dėl dviračių takų
 3. Dėl aplinkkelio
 4. Įstatų pakeitimo projektas
 5. Dėl įgaliojimo suteikimo
 6. Kiti klausimai

  Read more

Skip to content