Partneriai

UAB „Balsių mokyklos SPV“

Rėmėjai

Š.m. kovo 7 d. (trečiadienį), 19:00 val. vyks Balsių bendruomenės visuotinis ataskaitinis susirinkimas Balsių progimnazijos renginių salėje (Bubilo g. 8) Priminimas, nesumokėjusiems nario mokesčio dėl sumokėjimo už 2018 m.

Žiedinė sankryža – saugus ir apgalvotas pasirinkimas

NAUJIENOS |
Sulaukėme jūsų klausimų ir pastabų dėl naujos žiedinės sankryžos Žaliųjų ežerų g. bei šalia esančio mažojo žiedo Visalaukio g. Šio projekto esmė yra užtikrinti jūsų visų saugumą, tikime, kad jums tai taip pat svarbu, todėl visus darbus mėginame atlikti kuo rūpestingiau. Dėmesys svarbus ir bendraujant, reaguodami į jūsų komentarus, dalinamės „Viaprojekto“ specialisto Mindaugo Šeporaičio įžvalgomis, o detalesnę informaciją galite rasti ir mūsų svetainėje – http://zalibalsiai.lt/ziedine-sankryza-saugus-ir-apgalvotas-pasirinkimas/

PASKIRTIS. Žiedinė sankryža yra pasirinkta, atsižvelgiant į miesto plėtros poreikius ir siekiant užtikrinti saugų eismą visiems eismo dalyviams. Būtent dėl saugumo pasirinkome eismą organizuoti viena juosta, toks sprendimas ypač tinka mažosioms ir labai mažoms žiedinėms sankryžoms. Bendras mažosios žiedinės sankryžos eismo intensyvumas iki 15 000 automobilių per parą užtikrina pakankamą pralaidumą ir eismo kokybę.

STANDARTAI. Žiedinės sankryžos parametrai ir pėsčiųjų bei dviratininkų eismo organizavimas suprojektuoti pagal Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus ir geriausią Vakarų Europos šalių praktiką. Žiedinės sankryžos išorinis ir vidinis diametrai bei eismo juostų pločiai parinkti, atsižvelgiant į transporto priemonių sudėtį ir intensyvumą, atlikus eismo intensyvumo tyrimus rytinio ir vakarinio piko metu. Žaliųjų Ežerų g. įvažiavimo į žiedą spindulys yra suprojektuotas ir įrengtas 14 metrų, išvažiavimo iš žiedo spindulys suprojektuotas ir įrengtas 16 metrų. Mūsų atveju, taip pat atsižvelgta į Verkių regioninio parko kaimynystę, dėl kurio ribų nebuvo ir techninių galimybių žiedą daryti didesnį.

SAUGUMAS. Eismo įvykių, kuriuose nukentėtų žmonės, žiedinėse sankryžose pasitaiko itin retai. Žiede, kitaip nei paprastose sankryžose, mažiau konfliktinių taškų, kuriuose galėtų susikirsti skirtingų eismo dalyvių keliai. Pirmiausia čia nebūna eismo įvykius sukeliančios pavojingos kelio kirtimo ir posūkio į kairę situacijos. Žiedine sankryža važiuojama lėčiau, ji dėl vidinės salos yra lengvai atpažįstama, užtikrintos matomumo sąlygos. Dėl eismo dalyvių nedidelių greičių ir nedidelių skirtumų tarp jų eismo įvykiai žiedinėse sankryžose nėra sunkūs. Žiedinėje sankryžoje važiuojama lėčiau nei kitose pagrindinių formų sankryžose su pagrindiniu keliu. Žiedinė sankryža prieš ją ir už jos esantiems ruožams turi greitį mažinantį poveikį.

STOTELĖ. Autobusų stotelės vietos parinktos pagal norminių dokumentų reikalavimus, atsižvelgiant į pėsčiųjų perėjų išdėstymą bei kitų eismo dalyvių judėjimą. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą transporto priemonių judėjimą žiedine sankryža, autobusų stotelės įrengiamos su „įlankomis“, kitu atveju žiedinėje sankryžoje nuolat būtų spūstis. Autobusų stotelė prieš žiedinę sankryžą suprojektuota 20 m iki pėsčiųjų perėjos tam, kad sustojęs autobusas neužstotų pėsčiųjų perėjos. Autobusų stotelė suprojektuota už žiedinės sankryžos ir pėsčiųjų perėjos su „įlanka“, siekiant nesumažinti pralaidumo išvažiuojantiems iš žiedo.

PĖSČIŲJŲ PERĖJOS. Pėsčiųjų perėjos įrengiamos 5-8 m atitrauktos nuo žiedinės važiuojamosios dalies išorinio krašto. Toks atstumas suteikia galimybę lengvųjų automobilių vairuotojams įvažose praleisti žiedine važiuojamąja dalimi pirmumo teise važiuojančias transporto priemones, o pėstieji gali kirsti kelią už stovinčios transporto priemonės. Išvažoje toks atstumas padeda sumažinti spūstį žiedinėje važiuojamojoje dalyje ir kartu išvengti jos užblokavimo.

STAMBESNIS TRANSPORTAS. Žiedinėje sankryžoje būtina užtikrinti didžiagabaričių transporto priemonių pravažiuojamumą. Tuo tikslu žiedas skaidomas į žiedinę važiuojamąją dalį ir vidinį žiedą santykiu – maždaug 3:1. Vidinis žiedas mažo išorinio skersmens žiedinėje sankryžoje sukuria siauresnės žiedinės važiuojamosios dalies įspūdį, nesudarydamas greičio padidėjimo sąlygų. Esant poreikiui (didžiagabaritės transporto priemonės, avarijos atveju), transporto priemonės gali užvažiuoti ant vidinio žiedo.
Sankryžos geometriniai parametrai parinkti, atsižvelgiant į didžiausias galimas transporto priemones. Projektuojant sankryžą, buvo atsižvelgta į važiuojančius prailgintus maršrutinius autobusus. Didelėms (ilgoms) transporto priemonėms ilgiau užtrunka pervažiuoti žiedinę sankryžą, tačiau lėtas greitis sankryžoje suteikia privalumų pėstiesiems (lengviau pereiti gatvę) bei kitiems vairuotojams, kurie nori įvažiuoti į žiedinę sankryžą iš mažesnio eismo intensyvumo atšakos. Žiedinėje sankryžoje važiuojamosios dalies kraštai įrėminti ilgaamžiais granito bordiūrais. Didelių gabaritų transporto priemonės, pervažiuodamos žiedinę sankryžą, gali ir turi išnaudoti visą efektyvų važiuojamosios dalies plotį – tiek asfaltuotą dalį, tiek ir granito trinkelėmis grįstą dalį.

MAŽASIS ŽIEDAS. Mažasis žiedas pagerina eismo saugą sankryžose, tai puiki ir jau pasiteisinusi priemonė, kuri priverčia vairuotojus sumažinti greitį bei padidina pralaidumą. Vidinė sala pagerina labai mažos žiedinės sankryžos kaip žiedinės sankryžos atpažinimą. Vidinės salos išorinis kraštas įrėmintais granitiniais bordiūrais, kurie sudaro 3 cm aukščio skirtumą tarp vidinio žiedo ir žiedinės važiuojamosios dalies krašto. Ši priemonė apsunkina lengvųjų automobilių užvažiavimą ant vidinio žiedo. Svarbu tai, kad vidinis žiedas yra žiedinės sankryžos dalis, ant kurios, esant būtinybei, galima užvažiuoti, nors juo neturėtų važiuoti lengvieji automobiliai ir kitos transporto priemonės, kurių eismui pakanka žiedinės važiuojamosios dalies. Užvažiavimas ant salelės didelėms transporto priemonėms yra priimtinas ir tinkamas, tam ir skirta užvažiuojamoji dalis.
Darbų vykdymo metu buvo apsunkintas pravažiavimas, kadangi subetonuoti žiedo granitiniai elementai buvo apstatyti papildomais laikinais ženklais, kurie susiaurino važiuojamąją dalį. Apstatymas buvo būtinas, kad betono pagrindas po bordiūrais sukietėtų ir pradėtų laikyti apkrovas.