Partneriai

UAB „Balsių mokyklos SPV“

Rėmėjai

JAU ŠĮ PENKTADIENĮ (VASARIO 16 D.), 15:00 val. vyks eisena nuo Balsių mokyklos (Bubilo, Balsių, Jundos, Austėjos, Balsių gatvėmis), link Balsių „Mitologinio parko“. 16:00 val. kviečiame visus susiburti drauge Balsių „Mitologiniame parke“ bei kartu sugiedoti „Lietuva brangi“. Š.m. kovo 7 d. (trečiadienį), 19:00 val. vyks Balsių bendruomenės visuotinis ataskaitinis susirinkimas Balsių progimnazijos renginių salėje (Bubilo g. 8) Priminimas, nesumokėjusiems nario mokesčio dėl sumokėjimo už 2018 m.

Kviečiame tapti policijos rėmėju

kvietimas del policijos remeju

8-ios priežastys, kodėl jau turi tapti policijos rėmėju:
Pagrindinės policijos rėmėjų funkcijos yra padėti policijai:
• užtikrinti žmogaus teises ir laisves;
• saugoti viešąją tvarką;
• prižiūrėti eismo saugumą;
• užkirsti kelią nusikaltimams, kitiems teisės pažeidimams ir juos atskleisti;
• įgyvendinti teisės pažeidimų prevencijos priemones;
• teikti visokeriopą pagalbą nuo nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų ar nelaimingų atsitikimų
nukentėjusiems asmenims arba tiems, kurių būklė bejėgiška;
• gelbėti žmones ir turtą stichines nelaimės ar kito ypatingo įvykio keliančio grėsmę žmonių
gyvybei, sveikatai ar turtui, atveju;
• kartu su policijos pareigūnais, savivaldybių institucijų atsakingais darbuotojais lankytis
socialinės rizikos šeimose nepilnamečių teisių užtikrinimo, jų nusikalstamumo prevencijos
klausimais.

Priėmimas į policijos rėmėjus, mokymo reikalavimai, veiklos organizavimas:
• policijos rėmėju gali tapti nuo 18 metų, mokantis lietuvių kalbą, neteistas Lietuvos Respublikos
pilietis ar Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės
pilietis*, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, pagal asmenines ir moralines savybes
tinkantis būti policijos rėmėju.
• asmuo, norintis tapti policijos rėmėju, pateikia prašymą policijos įstaigos ar jos struktūrinio
padalinio vadovui. Prašyme jis įsipareigoja vykdyti Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų
įstatyme nustatytus policijos rėmėjui keliamus reikalavimus.
• pretendentai į policijos rėmėjus yra tikrinami ar atitinka policijos rėmėjams keliamus
reikalavimus.
• policijos rėmėjo statusas asmeniui suteikiamas, tik išklausius mokymo kursą ir išlaikius
egzaminą. Su juo pasirašoma 3 metų savanoriškos veiklos sutartis.
• priimtiesiems į policijos rėmėjus, išduodamas nustatyto pavyzdžio pažymėjimas, kuris galioja
ne ilgiau kaip 3 metus. Atpažinimo ženklas ir liemenė su užrašu „Policijos rėmėjas“. Policijos
rėmėjui, kartu su policijos pareigūnu atliekančiam policijos įstaigos vadovo pavestas užduotis,
gali būti išduotos specialiosios priemonės – policijos ginkluotėje esančios lazdos, dujos,
antrankiai bei surišimo priemonės.

Jeigu esate apsisprendę tapti policijos rėmėjais, kviečiame atvykti į pirmąjį susitikimą su
policijos pareigūne Liliana Malinovskaja gegužės mėn. 3 d., 12:00 val. į Balsių progimnazijos 203
kab.