Partneriai

UAB „Balsių mokyklos SPV“

Rėmėjai

Priminimas, nesumokėjusiems nario mokesčio dėl sumokėjimo už 2018 m. Gerb. Balsių bendruomenės nary, primename, kad nario mokestį reikėtų susimokėti už einamuosius metus iki š.m. Birželio mėn. 1 d.

Kviečiame tapti policijos rėmėju

kvietimas del policijos remeju

8-ios priežastys, kodėl jau turi tapti policijos rėmėju:
Pagrindinės policijos rėmėjų funkcijos yra padėti policijai:
• užtikrinti žmogaus teises ir laisves;
• saugoti viešąją tvarką;
• prižiūrėti eismo saugumą;
• užkirsti kelią nusikaltimams, kitiems teisės pažeidimams ir juos atskleisti;
• įgyvendinti teisės pažeidimų prevencijos priemones;
• teikti visokeriopą pagalbą nuo nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų ar nelaimingų atsitikimų
nukentėjusiems asmenims arba tiems, kurių būklė bejėgiška;
• gelbėti žmones ir turtą stichines nelaimės ar kito ypatingo įvykio keliančio grėsmę žmonių
gyvybei, sveikatai ar turtui, atveju;
• kartu su policijos pareigūnais, savivaldybių institucijų atsakingais darbuotojais lankytis
socialinės rizikos šeimose nepilnamečių teisių užtikrinimo, jų nusikalstamumo prevencijos
klausimais.

Priėmimas į policijos rėmėjus, mokymo reikalavimai, veiklos organizavimas:
• policijos rėmėju gali tapti nuo 18 metų, mokantis lietuvių kalbą, neteistas Lietuvos Respublikos
pilietis ar Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės
pilietis*, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, pagal asmenines ir moralines savybes
tinkantis būti policijos rėmėju.
• asmuo, norintis tapti policijos rėmėju, pateikia prašymą policijos įstaigos ar jos struktūrinio
padalinio vadovui. Prašyme jis įsipareigoja vykdyti Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų
įstatyme nustatytus policijos rėmėjui keliamus reikalavimus.
• pretendentai į policijos rėmėjus yra tikrinami ar atitinka policijos rėmėjams keliamus
reikalavimus.
• policijos rėmėjo statusas asmeniui suteikiamas, tik išklausius mokymo kursą ir išlaikius
egzaminą. Su juo pasirašoma 3 metų savanoriškos veiklos sutartis.
• priimtiesiems į policijos rėmėjus, išduodamas nustatyto pavyzdžio pažymėjimas, kuris galioja
ne ilgiau kaip 3 metus. Atpažinimo ženklas ir liemenė su užrašu „Policijos rėmėjas“. Policijos
rėmėjui, kartu su policijos pareigūnu atliekančiam policijos įstaigos vadovo pavestas užduotis,
gali būti išduotos specialiosios priemonės – policijos ginkluotėje esančios lazdos, dujos,
antrankiai bei surišimo priemonės.

Jeigu esate apsisprendę tapti policijos rėmėjais, kviečiame atvykti į pirmąjį susitikimą su
policijos pareigūne Liliana Malinovskaja gegužės mėn. 3 d., 12:00 val. į Balsių progimnazijos 203
kab.