Atviras Balsių bendruomenės tarybos posėdis nr. 11

Mieli gyventojai,

Pranešame Jums, kad 2020 m. Sausio mėn. 28 d. (antradienį), Balsių mokykloje* nuo 18:30 val. vyks atviras Balsių bendruomenės tarybos posėdis.
Kviečiame  atvykti, dalyvauti, užduoti mums klausimus bei teikti pasiūlymus.

Visi Balsių bendruomenės tarybos posėdžiai yra atviri.
Visi drauge mes galime daug daugiau!

Darbotvarkė:

1.  Visuotinio susirinkimo darbotvarkės aptarimas ir tvirtinimas:
a) Balsių bendruomenės neveiklių tarybos narių atšaukimas iš Balsių bendruomenės tarybos.
b) Balsių bendruomenės tarybos veiklos ataskaita
c) Finansininkės ir revizorės ataskaita
d) Balsių seniūnaitės ataskaita;
e) Revizoriaus (–ės) rinkimai;
f) Balsių bendruomenės tarybos kvotos nustatymas
2.  Balsių bendruomenės 2019 metų ataskaita. Korekcijos, papildymas, pritarimas
3. Vasario 16 dienos minėjimas. Kas imasi organizuoti?
4. Užgavėnių šventės organizavimas (š.m. vasario 22 d. šeštadienį). Kas imsis organizuoti?
5. VGTU studentų darbų eksponavimas. Kas imasi sukabinti planšus ir išeksponuoti studentų darbus?
6. Balsių tikinčiųjų bendruomenės telkimas. Kas ir kaip galėtų tai padaryti?
7. Kiti klausimai. Informacija

*Posėdžio vieta bus patikslinta posėdžio dieną Balsių mokykloje.

Posėdis bus filmuojamas ir fotografuojamas. Ateidami į posėdį neprieštaraujate ir sutinkate, kad Jūsų atvaizdas gali būti panaudotas socialiniuose ir spaudos tinkluose.

Pagarbiai,
Jūsų Balsių Bendruomenė  
Visi kurie ateisite į atvirą posėdį Registruojasi ČIA
Pasiteiravimui tel. 8 660 00700
El. paštas: info@balsiai.org