2019-04-03 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 4 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2019 m. balandžio 3 d. protokolas nr. 4 (išrašas)

1. SVARSTYTA.
Balsių bendruomenės tarybos narių neetiška veikla
Įspėjimas pasakytas

2. SVARSTYTA.
Religinės iniciatyvinės grupės reikalavimai
NUTARTA.
Balsių bendruomenė neatstovauja nei religinių, nei politinių pažiūrų, koncesijų todėl negali atidaryti sąskaitos religinėms aukoms rinkti.
Suorganizuoti posėdį su Vyskupu.

3. SVARSTYTA.
Balsių bendruomenės narių, nemokančių nario mokesčio sąrašas ir jo tvirtinimas išbraukiant juos iš Balsių bendruomenės narių
NUTARTA.
Nesusimokėjusius narius iš narių sąrašo išbraukti.

4. SVARSTYTA.
Bendruomenės atstovavimas valdžios institucijose
NUTARTA.
Balsių bendruomenę valdžios institucijose atstovauja Balsių bendruomenės pirmininkė Neringa Kleniauskienė, Balsių seniūnaitijos seniūnaitė ir Balsių bendruomenės tarybos narė Ana Jenkinienė,  Balsių bendruomenės tarybos narė Kristina Paulikė. Reikalui esant Balsių bendruomenę gali atstovauti garbės narys (pirmininkas) Rimantas Micka.

5. SVARSTYTA.
Balsių bendruomenės pavasarinė talka
NUTARTA.
Už pavasarinę talką atsakingi Giedrius Janarauskas.

Botaninį – pažintinį taką tvarkysime su vaikais, atsakingi Neringa Kleniauskienė, Jolita Deresevičienė.

6. SVARSTYTA.
Aplinkosauginio švietimo projekto konkursas
NUTARTA.
Po seminaro ir mokymų nuspręsim ar imtis šio projekto.

7. SVARSTYTA.
Akcija „Darom“
NUTARTA.
Palikti sodų bendrijoms ir jas bei gyventojus kviesti jungtis prie talkos „Darom“ savarankiškai ir paskelbti informaciją.

Posėdyje 2019 04 03 d. nr. 4 dalyvavusių tarybos narių registracijos sąrašas