Warning: Declaration of nys_SubscribeWidget::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /home/balsiai/domains/balsiai.org/public_html/wp-content/plugins/navayan-subscribe/functions.php on line 0

Warning: Declaration of nys_SubscribeWidget::form() should be compatible with WP_Widget::form($instance) in /home/balsiai/domains/balsiai.org/public_html/wp-content/plugins/navayan-subscribe/functions.php on line 0
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (pareigybės lygis A2) | Balsių bendruomenė

Partneriai

UAB „Balsių mokyklos SPV“

Rėmėjai

Balsių bendruomenė su Jumis jau 15 metų drauge! Priminimas, nesumokėjusiems nario mokesčio dėl sumokėjimo už 2017 m.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (pareigybės lygis A2)

Darbuotojas įdarbinamas pagal darbo sutartį

Krūvis – 0,5 etato. 

Platesnį pareigybės aprašymą rasite ČIA.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis (arba jam prilyginamas) išsilavinimas;
 • geri  darbo įgūdžiai su MS Exel programa;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti komandoje.

 Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:   

 • Direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą.
 • Pavaduotojo ūkiui pareigos užimamos konkurso būdu, o įstaigos vadovas sudaro rašytinę darbo sutartį, nustato jo pareiginį atlyginimą, atleidžia iš pareigų.

 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams privalo išmanyti:

 • Įstaigos administracinį-ūkinį darbą reglamentuojančius dokumentus;
 • Medžiagų sunaudojimo bei nurašymo normas ir tvarką.
 • Ataskaitų pateikimo terminus ir tvarką.
 • Atsiskaitymo už įsigytas prekes ir paslaugas tvarką ir būdus.
 • Įstaigos struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;
 • Higienos normas ir taisykles;
 • Darbo santykius reglamentuojančius įstatymus;
 • Buhalterinės apskaitos pagrindus;
 • Priešgaisrinės saugos taisykles
 • Saugaus darbo taisykles;
 • Viešųjų pirkimų įstatymą;
 • Pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones ir būdus;
 • Progimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles;
 • Kitus progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus bei norminius aktus;
 • Savo pareigybės aprašymą.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui privalo vadovautis:

 • Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;
 • Sutartimi dėl Vilniaus Balsių mokyklos statybos, ūkio priežiūros ir administravimo. 2010-07-13, Nr. 14-199 darbo tvarkos taisyklėmis;
 • darbo sutartimi;
 • šiuo pareigybės aprašymu;
 • kitais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

Privalumai:

 • Darbo patirtis;
 • Vairuotojo pažymėjimas;
 • Buhalterinių pagrindų išmanymas;
 • Balsių mikrorajono ir/ar apylinkių gyventojas;
 • Geras susisiekimas viešojo transporto maršrutais (76, 65);
 • Rekomendacijos.
 • Reikalingi pateikti dokumentus:
 • Asmens dokumento kopija
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
 • Gyvenimo aprašymas (CV)
 • Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)

Dokumentai teikiami iki 2017 m. gruodžio 19 d. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje www.vataras.lt

VILNIAUS BALSIŲ PROGIMNAZIJA DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ATSISIŲSTI)