Balsių bendruomenei skirtas ES finansavimas

Balsių bendruomenei skirtas ES finansavimas

Balsių bendruomenė 2012 metų vasario 15 d. pateikė paraišką projektui pagal programą “Europa piliečiams” (http://www.pilieciams.eu/). Gegužės 17 dieną mus pasiekė džiuginanti žinia – Europos Komisijos švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančioji agentūra (EACEA) paskelbė 1 veiksmo 1.1 priemonės „Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai“ finansuojamų projektų sąrašą. Iš Lietuvos šiai priemonei buvo pateiktos 5…

Mitologija – Balsių bendruomenės kultūriniame gyvenime

Prašomas finansavimas 58500 Lt. Šis projektas skirtas kurti saugią ir patogią aplinką gyventi Balsių mikrorajone, saugojant ir puoselėjant Lietuvos kultūrinį paveldą, jos istoriją bei senąsias bendruomenines tradicijas, toliau plėtoti Balsių mitologinį parką papildant jį naujomis skulptūromis, kuriose atsispindėtu lietuvių mitologiją bei senosios tradicijos, sukurti originalią, lietuvių tautos mitologiją atspindinčią, poilsio ir bendruomenės renginių aplinką vietos…

Istorija

Istorija

BALSIŲ BENDRUOMENĖS ISTORIJA 2002. balandžio 18 d. Įvyko Balsių Bendruomenės steigiamasis susirinkimas. 2002 – 2003m. Pirmosios Balsių Bendruomenės tarybos nariai: 1. Valdas Krivelis 2. Albinas Pauža 3. Povilas Mizera 4. Jonas Jučas 5. Egidijus Žironas 6. Vitas Puidokas 7. Eitautas Bartuškevičius 8. Rirnantas Olšauskas 9. Irena Ščefanavičienė 10. Vilma Didrikiene 11. Zigmas Mockevičius 12. Rimantas…