Partneriai

UAB „Balsių mokyklos SPV“

Rėmėjai

Priminimas, nesumokėjusiems nario mokesčio dėl sumokėjimo už 2018 m. Gerb. Balsių bendruomenės nary, primename, kad nario mokestį reikėtų susimokėti už einamuosius metus iki š.m. Birželio mėn. 1 d.

Vilniaus ateitis: daugiau naujų namų centrinėje dalyje ir pramonė pakraščiuose

Parengtoje Vilniaus bendrojo plano koncepsijoje mūsų rajonas minimas vos vieną kartą ir tik sodų konversijos atveju. Nežiūrint į tai, kad mūsų demografinis augimas vienas iš didžiausiu mieste, bendrajame plane nenumatoma nei vieno vaikų darželio, ir naujos mokyklos ar gimnazijos statybų, nors jau šiandien jų labai reikia. Stebina tai, kad sostinę planuojama vystyti XX a. vidurio metodais, ant sovietmečio infrastruktūros kuri labai nusidėvėjusi ar net nunykusi. Buvusi pramonė išdraskyta ir daugiabučiai, Chruščiovo ir vėlesniu laikų barakai prie gamyklų, sparčiai tuštėja. Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo amžininkai, nuosavu namų kvartalai, šiame plane visiškai ignoruojami ir vadinami neprioritetiniais. Juose neplanuojami savivaldos ir daugiafunkciai centrai, nesprendžiami susisiekimo, švietimo įstaigų, sveikatos priežiūros ir darbo vietų kūrimo klausimai. Tokia, tendencingai, pagal siauro suinteresuotu NT vystytojų ir jų užsakovų rato interesus parengta koncepsija labai žalinga harmoningam miesto vystymuisi. Vilniaus bendruomenių asociacija kreipėsi į savivaldybę dėl šios koncepsijos pristatymų ir pasiūlymų svarstymo bendruomenėse atidėjimo iki rugsėjo mėn. nes vasara atostogų metas ir tokie svarbūs mūsų ateičiai klausimai turi būti gerai iš diskutuoti su visuomene, o ne vien tik su NT verslo atstovais. Būkime budrūs juk nuo to priklausys ateities investicijos mieste ir mūsų šeimų gerovė. Keliaudami pažvelkime atidžiau į kitu šalių miestų struktūras, jų savivaldos modelius ir palyginkite su Lietuvos. Geru ir turiningu jums atostogų, o rugsėjį teks rimtai pakovoti už savo miesto ateitį. Jūsų nuomonė ir dalyvavimas svarstymuose bus labai reikalingi. https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/vilniaus-ateitis-daugiau-nauju-namu-centrineje-dalyje-ir-pramone-pakrasciuose-973-815828

Įdėmiai susipažinkite su parengta koncepsija kurios svarstymą bendruomenėje organizuosime rudenį, jei nebus per vėlu. Tikiuosi „buldozerininkų“ laikas praėjo, nedrįs patvirtinti nepasitarę ir neišklausę visuomenės nuomonės.

Parengta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

Vilniaus_m_sav_BP_Koncepcija_2017_05_22

Vilniaus m. sav. BP. SPAV ataskaita su parasais Atsisiųsti

Koncepcija_1_m50000 – 2017-04-13

Koncepcija_2_m55000 – 2017-05-17