2020-02-10 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 12 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2020 m. Vasario mėn. 10 d. protokolas nr. 12 (išrašas)  Darbotvarkė: Balsių bendruomenės tarybos ataskaita už 2019 metus Balsių bendruomenės tarybos darbo reglamentas Pasiruošimas Užgavėnėms (š.m. vasario 22 d. šeštadienį, 12:00 val. Balsių „Mitologiniame parke“) Kovo 11–osios minėjimas 30 gerų darbų Balsiams ir Lietuvai Šeimų žygis Vasario 16-ajai paminėt Tolimesnis dalyvavimas…

2020-01-28 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 11 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2020 m. Sausio mėn. 28 d. protokolas nr. 11 (išrašas)  Darbotvarkė: Visuotinio susirinkimo darbotvarkės aptarimas ir tvirtinimas Mediacinis posėdis Balsių bendruomenės 2019 metų ataskaita. Korekcijos, papildymas, pritarimas Vasario 16 dienos minėjimas. Kas imasi organizuoti? Užgavėnių šventės organizavimas (š.m. vasario 22 d. šeštadienį). Kas imsis organizuoti? VGTU studentų darbų eksponavimas. Kas imasi…

2020-01-15 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 10 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2020 m. Sausio mėn. 15 d. protokolas nr. 10 (išrašas)  Darbotvarkė: SVARSTYTA. 1. Dėl posėdžio vaizdo įrašo. BALSAVIMAS: Siūloma  nedaryti posėdžio vaizdo įrašo UŽ 7; PRIEŠ 5; SUSILAIKĖ 1. BALSAVIMAS: Siūloma daryti posėdžio vaizdo įrašą UŽ 5; PRIEŠ NĖRA; SUSILAIKĖ 8. NUTARTA. Nedaryti posėdžio vaizdo įrašo. Garso įrašą daryti. SVARSTYTA. 2020…

2019-09-10 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 9 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2019 m. rugsėjo mėn. 10 d. protokolas nr. 9 (išrašas)  Darbotvarkė: Projekto rašymas https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/skelbiamas-sociokulturiniu-paslaugu-vyresnio-amziaus-asmenims-teikimo-projektu-finansavimo-konkursas/ Infrastruktūros darbai 2020 metams Bendradarbiavimas su Maisto banku Tarybos darbo reglamentas Dalyvavimas Susisiekimo ministerijos orientacinėse varžybose Kiti klausimai. Informacija SVARSTYTA. 1. Projekto rašymas https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/skelbiamas-sociokulturiniu-paslaugu-vyresnio-amziaus-asmenims-teikimo-projektu-finansavimo-konkursas NUTARTA. Per šią savaitę Daiva Čepulienė surašys tai ką nori vykdyti šiame projekte.…

2019-07-08 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 8 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2019 m. liepos mėn. 8 d. protokolas nr. 8 (išrašas)  Darbotvarkė: Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje Sklypo Balsių g. 24 projektas ir Ragučio g. rekonstrukcijos ir magistralinių dviračių takų projektas; Alko g. projektas ir Šiukštulių…

2019-06-11 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 7 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2019 m. birželio 11 d. protokolas nr. 7 (išrašas) Darbotvarkė: Balsių bendruomenės šventės aptarimas Trumpas projekto „Atostogos kitaip“ pristatymas Projektas „Bendruomenė – bendruomenei“ Balsių bendruomenės tarybos darbo reglamentas Balsių bendruomenės tarybos narių veiklų įsivertinimas Kiti klausimai. Informacija SVARSTYTA. 1. Balsių bendruomenės šventės aptarimas NUTARTA. Per 2020 m. daryti elektroninę bėgimo laiko…

2019-04-29 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 6 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2019 m. balandžio 29 d. protokolas nr. 6 (išrašas) Darbotvarkė: Pritarimas Balsių bendruomenės veiklos planui Pritarimas Balsių bendruomenės renginių planui Parengiamieji, organizaciniai Balsių bendruomenės šventės reikalai Balsių balsas Bendruomenės darbo reglamentas Kiti klausimai SVARSTYTA. 1. Pritarimas Balsių bendruomenės veiklos planuiBalsavimo rezultatai: Už  9; Prieš 3.NUTARTA Balsių bendruomenės veiklos planui pritarta. SVARSTYTA.…

2019-04-10 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 5 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2019 m. balandžio 10 d. protokolas nr. 5 (išrašas) DARBOTVARKĖ: Balsių bendruomenės pavasarinė talka Pritarimas Balsių bendruomenės veiklos planui Pritarimas Balsių bendruomenės renginių planui Dėl prisidėjimo organizuojant gegužines pamaldas Kiti klausimai Balsių bendruomenės posėdis neįvyko, nes nesusirinko kvorumas. Posėdyje dalyvavo 7 nariai ir 7 nariai nedalyvavo. Visi klausimai yra perkeliami į…