Informacija apie teritorijų planavimą

Informuojame apie parengtus Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano keitimo sklype Balsių g. 24 sprendinius.Planavimo tikslas: nustatant visuomeninės paskirties teritorijos (V) žemės sklypo naudojimo būdą, užstatymo tipą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pasitarimo…