Visuotinio ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo santrauka

Nors, nesusirinkus kvorumui ataskaitinis susirinkimas neįvyko, tačiau laiką išnaudojome prasmingai. AČIŪ visiems dalyvavusiems 2017 kovo 18 d., o tiems, kas neturėjo galimybės sudalyvauti, pateikiame santrauką: 1. Dėl mažo Balsių Bendruomenės narių aktyvumo (<50proc. bendruomenės narių) susirinkimas laikomas neįvykusiu, todėl – jo metu nebuvo pristatytos Balsių bendruomenės veiklos ir finansinės ataskaitos bei neįvyko naujos Balsių Bendruomenės…