Projekto tikslai:
Telkti Balsių bendruomenę bendroms veikloms, bendriems tikslams, skatinti bendruomeniškumą ir savišvietą. Telti Vilniaus bendruomenes dalintis gerąją patirtimi ir įgalinti veikti.

Uždaviniai:

  1. Kartu su Balsių progimnazija organizuoti Kalėdinio atviruko bei sveikinimo konkursą;
  2. Kartu su balsiečiais sukurti 2021 Balsių kalendorių;
  3. Įrengti „Pojūčių skverelį“, kuriame susitinkama, bendraujama, aktyviai leidžiamas laisvalaikis;
  4. Patvarkyti ir nudažyti Balsių „Mitologinio parko“ skulptūras;
  5. Įrengti treniruoklius aktyviam laisvalaikiui;
  6. Papuošti Kalėdinį skverelį;
  7. Susitikiams – diskusija „Bendruomenė – bendruomenei“
  8. Diskusijų ciklas „Mokytojai, tėvai, vaikai“.