2020-05-26 Visuotinio ataskaitinio susirinkimo protokolas

Skelbiame Balsių bendruomenės apklausos būdu vykusio visuotinio ataskaitinio susirinkimo 2020 m. Gegužės 8–26 d.  protokolą
2020 m. Gegužės mėn. 26 d.
Vilnius
Asociacijos „Balsių bendruomenės“ visuotinio ataskaitinio susirinkimo apklausos būdu protokolas 2020 m. Gegužės mėn. 26 d. Nr. 01

Visuotinio ataskaitinio susirinkimo pirmininkė (– u)  – Neringa Kleniauskienė.
Visuotinio ataskaitinio susirinkimo sekretorė (– iumi) –  Ana Jenkinienė.
Visuotinis ataskaitinis susirinkimas įvyko 2020 m. Gegužės mėn. 08–25 d. apklausos būdu išdalinant balsavimo biuletenius bendruomenės nariams, Gegužės 26 d. nuo 19:00 val. iki 20:00 val. per platformą ZOOM.

Read more

2020-04-17 Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio protokolas nr. 13 (išrašas)

Balsių bendruomenės virtualaus posėdžio vykusio 2020 m. Balandžio mėn. 17 d. protokolas nr. 13 (išrašas) 

Darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo organizavimas apklausos būdu
 2. Balsių šventė 
 3. Laikraštis „Balsių balsas“ 
  Vedamasis apie Balsius
  Bendruomenės nuveikti darbai metų bėgyje
  Savivaldybės darbai
  Apie įrenginėjamą šunų aikštelę
  Apie naująją mokyklą
  30 gerų darbų projektas
  Žinutė apie chorą
  Statistika – kaip pasikeitė, kaip užaugo Balsiai, bendruomenės statistika
  Apie medžių sodinimo reikalavimus ir taisykles
  Žinutė apie vykdomą socialinę „Maisto banko“ akciją
  Tradiciškai mokyklos straipsnis
  Kokie dar galėtų būti pasiūlymai? Apie ką balsiečiams reikia papasakoti?
 4. Kiti klausimai

SVARSTYTA. 1. Visuotinio susirinkimo organizavimas apklausos būdu
BALSAVIMAS: 1.1. Ar tarybos nariai pritaria, kad 2020 metų ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas vyktų elektroniniu būdu per Zoom arba kitą platformą, o Balsių bendruomenės nariai balsuotų iki susirinkimo raštu pagal pateiktas balsavimo anketas ir kitas medžiagas?
Už 6, Prieš 1, Susilaikė 1.
1.2. Ar tarybos nariai pritaria, kad visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas vyktų š.m. gegužės mėn. 26 d. antradienį?
Už 6, Prieš 1, Susilaikė 1.
1.3. Ar tarybos nariai pritaria, kad šiame susirinkime būtų patvirtintos Balsių bendruomenės veiklos ir revizorės ataskaitos ir ar pritaria tokiai darbotvarkei?
Pritarta bendru sutarimu.
1.4. Balsavimo skaičiavimo komisija
Pritarta bendru sutarimu.

NUTARTA.
1.1. Visuotinį ataskaitinį Balsių bendruomenės narių susirinkimą vykdyti elektroniniu būdu.
1.2. Visuotinį ataskaitinį susirinkimą organizuoti š.m. gegužės mėn. 26 d. antradienį.
1.3. Patvirtinti visuotinio ataskaitinio Balsių bendruomenės susirinkimo sutrumpintai darbotvarkei
1.4. Balsų skaičiavimo komisija Ana Jenkinienė, Valerija Daukšienė, Dainius Pulokas.

SVARSTYTA. 2. Balsių šventė
BALSAVIMAS: Ar tarybos nariai pritaria Tradicinę Balsių bendruomenės šventę iš š.m. Birželio mėn. 13 d., šeštadienio perkelti į š.m. rugsėjo mėn. 19 d. šeštadienį?
Už 8, Prieš nėra, Susilaikė 1.

NUTARTA. Nukelti į š.m. rugsėjo mėn. 19 d. (šeštadienį)

SVARSTYTA. 3. Laikraštis „Balsių balsas“ 

 1. Vedamasis apie Balsius
 2. Bendruomenės nuveikti darbai metų bėgyje
 3. Savivaldybės darbai
 4. Apie įrenginėjamą šunų aikštelę
 5. Apie naująją mokyklą
 6. 30 gerų darbų projektas
 7. Žinutė apie chorą
 8. Statistika – kaip pasikeitė, kaip užaugo Balsiai, bendruomenės statistika
 9. Apie medžių sodinimo reikalavimus ir taisykles
 10. Žinutė apie vykdomą socialinę „Maisto banko“ akciją
 11. Tradiciškai mokyklos straipsnis
 12. Kokie dar galėtų būti pasiūlymai? Apie ką balsiečiams reikia papasakoti?

NUTARTA. Straipsnius Anai Jenkinienei turi atsiųsti iki š.m. gegužės mėn. 15 d. imtinai.

SVARSTYTA. 4. Kiti klausimai
Dėl kito virtualaus Balsių bendruomenės tarybos posėdžio datos
BALSAVIMAS: Ar tarybos nariai pritaria, kad kitas virtualus Balsių bendruomenės tarybos posėdis vyktų š.m. Balandžio mėn. 28 d., antradienį nuo 19:00 val.?
Pritarta bendru sutarimu.

NUTARTA. Artimiausias virtualus Balsių bendruomenės tarybos posėdis vyks š.m. Balandžio mėn. 28 d. antradienį, nuo 19:00 val., per Zoom platformą. Posėdžiui pirmininkaus Balsių bendruomenės narys Egidijus Žironas.

 

2020-02-10 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 12 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2020 m. Vasario mėn. 10 d. protokolas nr. 12 (išrašas) 

Darbotvarkė:

 1. Balsių bendruomenės tarybos ataskaita už 2019 metus
 2. Balsių bendruomenės tarybos darbo reglamentas
 3. Pasiruošimas Užgavėnėms (š.m. vasario 22 d. šeštadienį, 12:00 val. Balsių „Mitologiniame parke“)
 4. Kovo 11–osios minėjimas
 5. 30 gerų darbų Balsiams ir Lietuvai
 6. Šeimų žygis Vasario 16-ajai paminėt
 7. Tolimesnis dalyvavimas Vilniaus Bendruomenių Asociacijos veikloje
 8. Projektų rašymas
 9. Bendra informacija ir kiti klausimai

SVARSTYTA. 1. Balsių bendruomenės tarybos ataskaita už 2019 metus
BALSAVIMAS: Ar pritariate tarybos ataskaitai?

Pritarta vienbalsiai.

NUTARTA. Viešinti el. paštu bendruomenės nariams ir paskelbti www.balsiai.org tinklapyje.

SVARSTYTA. 2. Balsių bendruomenės tarybos darbo reglamentas
Klausimas išbraukiamas, nes dar negauti teisininkų komentarai.  Perkeliamas į kitą posėdį.

NUTARTA.

SVARSTYTA. 3. Pasiruošimas Užgavėnėms (š.m. vasario 22 d. šeštadienį, 12:00 val. Balsių „Mitologiniame parke“)

NUTARTA. Viešinti www.balsiai.org tinklapyje, mokyklos informacinėse lentose, skelbimų lentose stotelėse, išsiųsti bendruomenės nariams ir gyventojams el. paštu.

Neringa Kleniauskienė pasikalbės su mokykla dėl Morės padarymo š.m. Vasario 11 d. antradienį.

Yra viena savanorė, kuri galės padėti padalinti košę ir įpilti arbatą. Yra vienas savanoris, kuris galės pafotografuoti, pafilmuoti.

SVARSTYTA. 4. Kovo 11 – osios minėjimas
NUTARTA. Balsių choro pasirodymas–koncertas truks apie 20 min.
Pakviesti vaikų darželius.
Renginio pradžia apie 18:00–18:30 val., renginio pabaiga apie 20:30 val.
Jurgita Gaigalienė – Pas Nijolę paprašys, kad padainuotų dainelę ar pašoktų.
Neringa Kleniauskienė – pasikalbės dėl koncerto „Daina Lietuva“ nugalėtojų pasirodymo vakaro koncerte.
Signatarą, Signatarus pakvies Algirdas Sysas.
Paprašyti valgyklos, kad paruoštų arbatos, kavos.

SVARSTYTA. 5. Informacija. 30 gerų darbų Balsiams ir Lietuvai
NUTARTA. Iki š.m. Kovo mėn. 10 dienos bus vykdomi geri darbai. Kadangi 30 metų Nepriklausomai atkurtai Lietuvai, 30 metų Balsiams, tai toks būtų įprasminimas šių sukakčių.
Viena Balsių gyventoja pasiūlė padalinti atšvaitus. Balsių bendruomenės tarybos narė Jurgita Gaigalienė pasiūlė padaryti akciją padovanok knygą Balsių progimnazijos pradinių klasių ugdymo skyriui.
Padės Algirdas Sysas.

SVARSTYTA. 6. Informacija. Šeimų žygis Vasario 16-ajai paminėt
NUTARTA. Šeimų žygis š.m. Vasario mėn. 15 dieną (šeštadienį), Žaliųjų ežerų apylinkėse.
Skelbime – kvietime nurodyti, kad trasos ilgis yra iki 3 km.
Pažymėti trasa, kad nesupainiotų trasos su Verkių parko žygio trasa.
Vytautas Zalieckas – pakvies Balsių „Bočiai“ senjorus į šeimų žygį.
Valerija Daukšienė – pakvietė viena iš Šaulių.
Neringa Kleniauskienė – nupirks trispalves–vėliavėles.

SVARSTYTA. 7. Tolimesnis dalyvavimas Vilniaus Bendruomenių Asociacijos veikloje
NUTARTA. Nusiųsti korektišką laišką, apie ketinimus nedalyvauti Vilniaus Bendruomenių Asociacijos veikloje.

SVARSTYTA. 8. Projektų rašymas
NUTARTA. Balsių bendruomenės pirmininkė Neringa Kleniauskienė pateikė informacija, kad yra paskelbti projektai ir šį informacija buvo išsiųsta Balsių bendruomenės tarybos nariams.
Jolita Deresevičienė parašys aplinkosaugos projektą.

SVARSTYTA. 9. Bendra informacija ir kiti klausimai
IŠKLAUSYTA. Š.m. Kovo mėn. 6 d. 17:00 val. bus Vilniaus bendrojo plano viešinimas Vilniaus miesto savivaldybėje, pastabas galima siųsti iki š.m. Kovo 6 d. Nuo Š.m. Vasario mėn. 14 d. bus ekspozicija Vilniaus miesto savivaldybės II aukšte.
Balsių bendruomenės pirmininkė Neringa Kleniauskienė pateikė informaciją dėl dviračių ir pėsčiųjų tako projekto bei jų viešinimo.

2020-01-28 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 11 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2020 m. Sausio mėn. 28 d. protokolas nr. 11 (išrašas) 

Darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo darbotvarkės aptarimas ir tvirtinimas
 2. Mediacinis posėdis
 3. Balsių bendruomenės 2019 metų ataskaita. Korekcijos, papildymas, pritarimas
 4. Vasario 16 dienos minėjimas. Kas imasi organizuoti?
 5. Užgavėnių šventės organizavimas (š.m. vasario 22 d. šeštadienį). Kas imsis organizuoti?
 6. VGTU studentų darbų eksponavimas. Kas imasi sukabinti planšus ir išeksponuoti studentų darbus?
 7. Kiti klausimai, informacija

SVARSTYTA. 1. Visuotinio susirinkimo darbotvarkės aptarimas ir tvirtinimas 
BALSAVIMAS: Ar pritariate visuotinio susirinkimo darbotvarkei:

 1. Balsių bendruomenės tarybos veiklos ataskaita,
 2. Finansininkės ir revizorės ataskaita,
 3. Balsių seniūnaitės ataskaita,
 4. Naujos tarybos rinkimai,
 5. Revizoriaus (–ės) rinkimai

Ar Balsių bendruomenės taryba pritaria šiai darbotvarkei?
UŽ ; PRIEŠ ; SUSILAIKĖ ;

BALSAVIMAS: Ar pritariate, kad visuotinis ataskaitinis susirinkimas būtų nukeltas į 2020 metų Kovo 28 d. šeštadienį? UŽ 6; PRIEŠ 2; SUSILAIKĖ NĖRA;

SVARSTYTA. 2. Mediacinis posėdis. Kas galėtų iki visuotinio ataskaitinio susirinkimo pirmininkauti posėdžiams
BALSAVIMAS: Ar galime priimti sprendimą, kad pagal galimybes ir poreikį posėdžiams pirmininkaus iki Visuotinio ataskaitinio susirinkimo Egidijus Žironas, Linas Liktorius, Algirdas Sysas?
UŽ 9; PRIEŠ NĖRA; SUSILAIKĖ NĖRA;
NUTARTA. Posėdžiams iki Visuotinio ataskaitinio susirinkimo pagal galimybes ir poreikį pirmininkaus: Algirdas Sysas, Linas Liktorius, Egidijus Žironas

SVARSTYTA. 3. Balsių bendruomenės 2019 metų ataskaita. Korekcijos, papildymas, pritarimas
BALSAVIMAS: Pritariam Dainiaus Puloko pasiūlymui, kad ataskaitą koreguojam, pildom, tvarkom ir ją tvirtinam artėjant visuotiniam ataskaitiniam susirinkimui. Ar Pritariam?
Pritarta bendru sutarimu.
NUTARTA. Koreguoti, pildyti ir tvarkyti. Patvirtinti artėjant visuotiniam ataskaitiniam susirinkimui.

SVARSTYTA. 4. Vasario 16 dienos minėjimas. Kas imasi organizuoti?
BALSAVIMAS: Ar pritariam, kad neorganizuojam Vasario 16–osios minėjimo, o susitelkiam ties Kovo 11–sios minėjimu?
UŽ 10 ; PRIEŠ NĖRA; SUSILAIKĖ NĖRA
NUTARTA. Vasario 16–osios minėjimo neorganizuoti. O organizuoti Kovo 11 d. minėjimą.

SVARSTYTA. 5. Užgavėnių šventės organizavimas (š.m. vasario 22 d. šeštadienį).  Kas imsis organizuoti?
NUTARTA. Užgavėnių organizacinio komiteto sudėtis Ana Jenkinienė ir Dainius Pulokas. Malkų paprašyti Nemenčinės urėdijos girininkės.

SVARSTYTA. 6. VGTU studentų darbų eksponavimas. Kas imasi sukabinti planšus ir išeksponuoti studentų darbus?
NUTARTA. Jurgita Gaigalienė ir Neringa Kleniauskienė

SVARSTYTA. 7. Kiti klausimai. Informacija
IŠKLAUSYTA. Daugiabučių, daugiaaukščių namų statyba Balsių mikrorajone yra nenumatyta. Iš Balsių bendruomenės tarybos atsistatydino trys tarybos nariai: Kristina Paulikė, Zigmas Mockevičius, Valentina Bruzgienė.
NUTARTA. Pateikti pakartotinai parašytą raštą dėl Bendro plano numatyo aukštingumo.

2020-01-15 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 10 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2020 m. Sausio mėn. 15 d. protokolas nr. 10 (išrašas) 

Darbotvarkė:
SVARSTYTA. 1. Dėl posėdžio vaizdo įrašo.
BALSAVIMAS: Siūloma  nedaryti posėdžio vaizdo įrašo
UŽ 7; PRIEŠ 5; SUSILAIKĖ 1.

BALSAVIMAS: Siūloma daryti posėdžio vaizdo įrašą
UŽ 5; PRIEŠ NĖRA; SUSILAIKĖ 8.

NUTARTA. Nedaryti posėdžio vaizdo įrašo. Garso įrašą daryti.

SVARSTYTA. 2020 metų veiklos.
BALSAVIMAS: Ar pritariate renginių ir veiklų planui?
Pritarta vienbalsiai.

NUTARTA. Neįtraukti asmens duomenų tvarkymo taisyklių parengimo.
Balsių bendruomenės pirmininkė dėl narių duomenų teikimo bendruomenės nariams pasitars su teisininkais ir jų atsakymą persiųs tarybos nariams.
Įtrauktų bendrąjį – detalųjį planą.
Pažintinė ekskursija Balsių pradinio ugdymo skyriuje, filiale.
Vykdyti šiuos tradicinius renginius ir šias tradicines veiklas:

 • Visuotinis ataskaitinis susirinkimas;
 • Užgavėnės (Vasarį arba kovo mėnesį);
 • Pavasarinė talka;
 • Balsių blusos – kaimynų turgus (Gegužės mėnesį);
 • Balsių bendruomenės tradicinė šventė (Birželio mėnesį);
 • Tradicinės bėgimas Balsių gatvėmis 3,3 km. (Birželio mėnesį);
 • Kalendoriaus konkursas;
 • Orientacinės varžybėlės „Balsių lobiai“;
 • Kalėdinio atviruko ir sveikinimo konkursams mokiniams;
 • Kalėdinė amatininkų mugė ir Kalėdinės eglutės arba skverelio įžiebimas;
 • Uždaras vakaras tikriesiems bendruomenės nariams, rėmėjams, partneriams, savanoriams (gruodžio mėnesį);
 • Debatai su kandidatais į LR Seimo narius (Rugsėjo mėnesį);
 • Siūlau daugiau dėmesio skirti vaikų ir jaunimo veikloms. Vasarą organizuoti dienos stovyklėles;
 • Ir toliau bus vykdomas „Atostogos kitaip“ projektas;
 • Projektų rašymas ir vykdymas;
 • Susisiekimo plėtra;
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra;
 • Apšvietimo plėtra viešojo transporto stotelėse;
 • Bendradarbiavimas su valstybinėmis įstaigomis;
 • Rėmėjų paieška;
 • Paskaitos, diskusijos, seminarai.

SVARSTYTA. 3. Visuotinis Balsių bendruomenės narių susirinkimas.
BALSAVIMAS: Siūloma visuotinį ataskaitinį susirinkimą daryti š.m. vasario 8 d. (šeštadienis).
UŽ 1; PRIEŠ NĖRA; SUSILAIKĖ 12.

BALSAVIMAS: Siūloma visuotinį ataskaitinį susirinkimą daryti š.m. vasario 28 d. (penktadienį).
UŽ 1; PRIEŠ NĖRA; SUSILAIKĖ 12.

BALSAVIMAS: Siūloma visuotinį ataskaitinį narių susirinkimą daryti š.m. vasario 29 d. (šeštadienį).
UŽ 12; PRIEŠ NĖRA; SUSILAIKĖ 1.
Posėdžio svečiai taip pat pritarė šiai dienai.

NUTARTA. Š.m. Vasario mėn. 29 d. šeštadienį, bus organizuojamas visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas.

SVARSTYTA. 2020 metų Balsių bendruomenės šventė.
BALSAVIMAS: Siūloma Balsių bendruomenės šventę organizuoti Birželio 6 d. (šeštadienį).
UŽ NĖRA; PRIEŠ NĖRA; SUSILAIKĖ NĖRA.
BALSAVIMAS: Siūloma Balsių bendruomenės šventę organizuoti  Birželio 13 d. (šeštadienį)
UŽ 8; PRIEŠ NĖRA; SUSILAIKĖ 5.

NUTARTA. Š.m. Birželio mėn. 13 d. (šeštadienį) organizuoti Balsių bendruomenės šventę.

SVARSTYTA. Užgavėnės (tikrosios Užgavėnės yra 2020 m. vasario 25 d., antradienį)
BALSAVIMAS: Siūloma Užgavėnes organizuoti  Vasario 22 d. (šeštadienį)
UŽ 9; PRIEŠ NĖRA; SUSILAIKĖ 4.
BALSAVIMAS: Kas už Vasario 22 d. sekmadienį.
UŽ NĖRA; PRIEŠ NĖRA; SUSILAIKĖ NĖRA.

NUTARTA. Užgavėnių šventę organizuoti vasario 22 d. (šeštadienį).

SVARSTYTA. Tradicinės gegužinių šventės organizavimas
Šis klausimas nebuvo svarstytas

BALSAVIMAS: Ar mes kaip bendruomenės taryba pritariam ir padedam maldos grupelei gauti renginių salę?

Balsavimas neįvyko.

NUTARTA.

SVARSTYTA. Alfa kurso paviešinimo galimybės ir patalpų klausimas
NUTARTA. Pateikta informacija –  Alfa kursai vyks 10 savaičių, Balsių progimnazijos skaitykloje trečiadieniais.

SVARSTYTA. Kiti klausimai. Informacija
Balsių bendruomenės pirmininkė Neringa informavo, kad

 • susikūręs Balsių choras, kurį galėtų kuruoti Valerija, nes ji jame dalyvauja.
 • Su tarybos nare Kristina lankėsi VGTU urbanistikos katedroje. Studentai pristatinėjo darbus tai yra Balsių bendruomenės Daugiafunkcinio centro vizijas.
 • Balsių pradinė mokykla bus užbaigta liepos mėnesį.
 • Bus tiesiamas ir dviračių bei pėsčiųjų takas.

NUTARTA. Vasario mėn. organizuoti studentų sukurtų Daugiafunkcinio centro vizijų parodą.

SVARSTYTA. Svečio pasisakymas
Posėdžio svečias Balsių bendruomenės narė Zofija B. išreiškė pageidavimą, kad Balsių bendruomenės pirmininko pareigas užimtų vyras ir jai vadovauti.

2019-09-10 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 9 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2019 m. rugsėjo mėn. 10 d. protokolas nr. 9 (išrašas) 

Darbotvarkė:

 1. Projekto rašymas
  https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/skelbiamas-sociokulturiniu-paslaugu-vyresnio-amziaus-asmenims-teikimo-projektu-finansavimo-konkursas/
 2. Infrastruktūros darbai 2020 metams
 3. Bendradarbiavimas su Maisto banku
 4. Tarybos darbo reglamentas
 5. Dalyvavimas Susisiekimo ministerijos orientacinėse varžybose
 6. Kiti klausimai. Informacija

SVARSTYTA. 1. Projekto rašymas
https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/skelbiamas-sociokulturiniu-paslaugu-vyresnio-amziaus-asmenims-teikimo-projektu-finansavimo-konkursas
NUTARTA. Per šią savaitę Daiva Čepulienė surašys tai ką nori vykdyti šiame projekte. Pateikti savivaldybei iki š.m. rugsėjo 20 d. Surasti kineziterepeutą. Dėl patalpų senjorų užsiėmimams susitarti su UAB „Balsių Mokyklos SPV“

SVARSTYTA. 2. Infrastruktūros darbai 2020 metams
NUTARTA. Įtraukti neasfaltuotą Bubilo g. dalį. Įtraukti Žilvino g., neasfaltuotą dalį. Įtraukti viešojo transporto maršrutą Kryžiokuose ir Visalaukio g., Bulvikio g.

SVARSTYTA. 3. Bendradarbiavimas su Maisto banku
NUTARTA. Suteikta informacija apie bendradarbiavimą su “Maisto banku” ir paprašyta pateikti informaciją, kam reikalinga parama maistu. Bendruomenė paskutinės dienos galiojimo produktus ima iš UAB „Palink“ valdomo prekybos centro „IKI“ esančio Riešėje. Jeigu žinote sunkiai gyvenančių šeimų ir jiems yra reikalinga parama parašykite.

SVARSTYTA. 4. Tarybos darbo reglamentas
NUTARTA. Iki š.m. spalio mėn. 1 d. Tarybos darbo reglamentas turi būti pabaigtas ir pristatytas taryboje bei patvirtintas. Įpareigotas Dainius Pulokas

SVARSTYTA. 5. Dalyvavimas Susisiekimo ministerijos orientacinėse varžybose š.m. rugsėjo 20 d. penktadienį, 14:00 Val.
NUTARTA. Valerija Daukšienė surinks komandą šioms varžyboms.

SVARSTYTA. 6. Kiti klausimai. Informacija
Su VGTU studentais daryti kūrybines dirbtuves Balsių daugiafunkcinio centro projektui.

Dėl viešojo transporto maršruto Kryžiokuose susikviesti sodų bendrijų pirmininkus. Atsakingi: Dainius Pulokas, Valentina Bruzgienė
Š.m. rugsėjo 19 d. išvykstame su Ana Jenkiniene į konferenciją, kuri vyks Klaipėdoje.
Maldos grupelei neskirti Balsių bendruomenės kabineto nr. 202.

Buvo siūloma nušalinti tarybos narius Gintautą Černiauską ir Vytautą Radavičių, Tačiau kilus ginčui, buvo siūloma ar balsuoti už šį klausimą.

BALSAVIMAS: NUTARTA NEBALSUOTI.

Posėdyje 2019 09 10 d. nr. 09 dalyvavusių tarybos narių registracijos sąrašas

2019-07-08 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 8 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2019 m. liepos mėn. 8 d. protokolas nr. 8 (išrašas) 

Darbotvarkė:

 1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje
 2. Sklypo Balsių g. 24 projektas ir Ragučio g. rekonstrukcijos ir magistralinių dviračių takų projektas;
 3. Alko g. projektas ir Šiukštulių g. projektas;
 4. Benzino kolonėlės projektas;
 5. Kiti klausimai. Informacija

SVARSTYTA. 1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje
NUTARTA. Pritarta bendru sutarimu. Seminarai – paskaitos apie alkoholį, užsiėmimai tėvams, taip pat įtraukti ir tęsti Kalėdinio atviruko piešinio ir sveikinimo sukūrimo konkursą, Kalendoriaus nuotraukų konkursą.

“Pojūčių skveras”.. Projektą parašys Balsių bendruomenės ir Balsių bendruomenės tarybos pirmininkė Neringa Kleniauskienė.

SVARSTYTA. 2. Sklypo Balsių g. 24 projektas ir Ragučio g. rekonstrukcijos ir magistralinių dviračių takų projektas
NUTARTA. Rugsėjo mėnesį per viešąjį projektinių pasiūlymų pristatymą pateiksime savo pastabas.

Pritarta bendru sutarimu. Darbo grupės sudėtis: Ana Jenkinienė, Dainius Pulokas, Zigmas Mockevičius, Neringa Kleniauskienė, Valentina Bruzgienė Jolita Deresevičienė – skaitys brėžinius.

SVARSTYTA. 3. Alko g. projektas  ir Šiukštulių g. projektas;
NUTARTA. Ana Jenkinienė sužinos ir pateiks informaciją ir Zigmas Mockevičius. Šiukštulių gatvė – Dainius Pulokas.

SVARSTYTA. 4. Benzino kolonėlės projektas
NUTARTA. Zigmas Mockevičius paskambins Rimantui Mickai ir gaus to žmogaus telefono numerį dėl degalinės.

SVARSTYTA. 5. Kiti klausimai. Informacija
SVARSTYTA. 5.1. Kelionė į  Žemaitija
NUTARTA. Balsių bendruomenė apmokės už LPS „Bočiai“ Balsių skyriaus užsakytą autobusą (40 vietų) į kelionę Žemaitija ir atgal. Kelionė į Žemaitiją įvyks š.m. rugpjūčio 10–11 d. Kristina Paulikė atsakinga už bendruomenės suradimą Telšiuose ir/ar netoli Telšių ir jų apylinkėse. Maitinimas su pietumis, vakariene ir pusryčiais.

Į kelionę iš tarybos narių važiuoja:

 1. Neringa Kleniauskienė
 2. Ana Jenkinienė su šeima
 3. Kristina Paulikė su šeima
 4. Vytautas Zalieckas su šeima
 5. Jurgita Gaigalienė su šeima
 6. Valerija Daukšienė
 7. Valentina Bruzgienė

Vytautas su Neringa parašys bendrą laišką tarybai ir Balsių bendruomenės aktyviems nariams prisidedantiems prie bendruomeninės veiklos dėl kelionės į Žemaitiją.

SVARSTYTA. 5.2. Dėl viešojo transporto stotelių
NUTARTA. Reikėtų parašyti laišką Rimantui Šerkmušniui dėl nulinkusių pušų.

Gauti atsakymus el. paštu iš Rimos Pečkienės.
Atsakingi: Valentina Bruzgienė – ką gaus iš Rimos Pečkienės persiųs į el. paštą info@balsiai.org, Ana Jenkinienė.

SVARSTYTA.5.3. Kartų teatras
NUTARTA. „Kartų teatras“ nuo š.m. rugsėjo mėn. surinkus trupę, už trupės surinkimą atsakinga Kristina Paulikė.

SVARSTYTA. 5.4. Skverelis – basų pėdų takas
NUTARTA. Įrenginėti ir kviesti bendruomenę pagrindų užpildymui.

Posėdyje 2019 07 08 d. nr. 8 dalyvavusių tarybos narių registracijos sąrašas

Skip to content