Su Šv. Valentino diena!

Ar žinote, kad…
manoma, kad Šv. Valentinas buvo Romos vyskupas, kuris gyveno III amžiuje. Tuometinis Romos imperatorius Klaudijus II buvo išleidęs įsakymą, draudžiantį tuoktis. Šitaip jis siekė, kad kuo daugiau vyrų eitų kariauti ir gintų imperiją nuo išorinės agresijos ir vidinės netvarkos. Imperatorius manė, kad vedę vyrai yra emociškai labiau prisirišę prie savo šeimų, todėl negali būti geri kariai. Read more

2021-01-19 Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio protokolas nr. 15 (išrašas)

Balsių bendruomenės virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Sausio mėn. 19 d. protokolas nr. 15 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“
Balsių bendruomenės tarybos posėdžio
PROTOKOLAS NR. 15
2021 01 19
VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 14 narių. Nuotoliniame ZOOM Susirinkime dalyvavo 8 tarybos nariai ir du svečiai. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė
Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė.

Darbotvarkė:

  1. Bendra informacija
  2. 2020 metų veiklos plano aptarimas
  3. 2021 metų planas
  4. Įstatų pakeitimo projektas
  5. Narystė Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjungoje
  6. Kiti klausimai

 SVARSTYTA. 1. Bendra informacija
IŠKLAUSYTA. Tarybos nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją. Paminėta:

  • planuojama statyti degalinę, Visalaukio g., jau įvyko viešasis svarstymas;
  • įvyko viešasis svarstymas dėl komplekso Girialaukio g. 6;
  • paminėta, kad dviračių takas bus tiesiamas iki Naujanerių sodų 1–osios gatvės ir bus asfaltuojamas dviračių ir pėsčiųjų takas nuo Aukuro g. iki Balsių g.;
  • pradėjo judėti Balsių bendruomenės centro vizija.

Read more

Skip to content