Formalumas norint tapti Balsių bendruomenės nariu:
Reikėtų užpildyti Balsių bendruomenės nario anketą – prašymą tik tiems, kurie nėra Balsių bendruomenės nariais:

Fiziniams asmenims: Priedas Nr.1 Balsių bendruomenės nario anketa – prašymas
Prašymas dėl nario mokesčio sumažinimo
Juridiniams asmenims: Priedas Nr.2 Balsių bendruomenės anketa – prašymas
Prašymas sumažinti nario mokestį Priedas Nr. 3

Balsių bendruomenės nario mokestis

FIZINIAMS ASMENIMS:
Vienkartinis įstojamasis mokestis – 6.00 Eur.
Metinis nario mokestis – 35.00 Eur.
Metinis nario mokestis su vienkartiniu įstojamuoju mokesčiu – 41.00 Eur.
Metinis nario mokestis Neįgaliesiems, senjorams (pensininkams), abiturientams ir studentams (pateikus tai patvirtinantį dokumentą) – 12.00 Eur.
Metinis nario mokestis su vienkartiniu įstojamuoju įnašu Neįgaliesiems, senjorams (pensininkams), abiturientams ir studentams – 18.00 Eur.
Pusmetinis nario mokestis – 17.50 Eur.
Pusmetinis nario mokestis su vienkartiniu įstojamuoju mokesčiu – 23.50 Eur.

JURIDINIAMS ASMENIMS
Vienkartinis įstojamasis mokestis – 29.00 Eur.
Metinis nario mokestis – 35.00 Eur.
Metinis nario mokestis su vienkartiniu įstojamuoju mokesčiu – 64.00 Eur.

AB „SEB bankas“
Banko kodas: 70440
Sąskaitos nr. LT037044060000432664

Kaip skirti 1,2 proc. paramą Balsių bendruomenei