2020-01-28 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas nr. 11 (išrašas)

Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2020 m. Sausio mėn. 28 d. protokolas nr. 11 (išrašas) 

Darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo darbotvarkės aptarimas ir tvirtinimas
 2. Mediacinis posėdis
 3. Balsių bendruomenės 2019 metų ataskaita. Korekcijos, papildymas, pritarimas
 4. Vasario 16 dienos minėjimas. Kas imasi organizuoti?
 5. Užgavėnių šventės organizavimas (š.m. vasario 22 d. šeštadienį). Kas imsis organizuoti?
 6. VGTU studentų darbų eksponavimas. Kas imasi sukabinti planšus ir išeksponuoti studentų darbus?
 7. Kiti klausimai, informacija

SVARSTYTA. 1. Visuotinio susirinkimo darbotvarkės aptarimas ir tvirtinimas 
BALSAVIMAS: Ar pritariate visuotinio susirinkimo darbotvarkei:

 1. Balsių bendruomenės tarybos veiklos ataskaita,
 2. Finansininkės ir revizorės ataskaita,
 3. Balsių seniūnaitės ataskaita,
 4. Naujos tarybos rinkimai,
 5. Revizoriaus (–ės) rinkimai

Ar Balsių bendruomenės taryba pritaria šiai darbotvarkei?
UŽ ; PRIEŠ ; SUSILAIKĖ ;

BALSAVIMAS: Ar pritariate, kad visuotinis ataskaitinis susirinkimas būtų nukeltas į 2020 metų Kovo 28 d. šeštadienį? UŽ 6; PRIEŠ 2; SUSILAIKĖ NĖRA;

SVARSTYTA. 2. Mediacinis posėdis. Kas galėtų iki visuotinio ataskaitinio susirinkimo pirmininkauti posėdžiams
BALSAVIMAS: Ar galime priimti sprendimą, kad pagal galimybes ir poreikį posėdžiams pirmininkaus iki Visuotinio ataskaitinio susirinkimo Egidijus Žironas, Linas Liktorius, Algirdas Sysas?
UŽ 9; PRIEŠ NĖRA; SUSILAIKĖ NĖRA;
NUTARTA. Posėdžiams iki Visuotinio ataskaitinio susirinkimo pagal galimybes ir poreikį pirmininkaus: Algirdas Sysas, Linas Liktorius, Egidijus Žironas

SVARSTYTA. 3. Balsių bendruomenės 2019 metų ataskaita. Korekcijos, papildymas, pritarimas
BALSAVIMAS: Pritariam Dainiaus Puloko pasiūlymui, kad ataskaitą koreguojam, pildom, tvarkom ir ją tvirtinam artėjant visuotiniam ataskaitiniam susirinkimui. Ar Pritariam?
Pritarta bendru sutarimu.
NUTARTA. Koreguoti, pildyti ir tvarkyti. Patvirtinti artėjant visuotiniam ataskaitiniam susirinkimui.

SVARSTYTA. 4. Vasario 16 dienos minėjimas. Kas imasi organizuoti?
BALSAVIMAS: Ar pritariam, kad neorganizuojam Vasario 16–osios minėjimo, o susitelkiam ties Kovo 11–sios minėjimu?
UŽ 10 ; PRIEŠ NĖRA; SUSILAIKĖ NĖRA
NUTARTA. Vasario 16–osios minėjimo neorganizuoti. O organizuoti Kovo 11 d. minėjimą.

SVARSTYTA. 5. Užgavėnių šventės organizavimas (š.m. vasario 22 d. šeštadienį).  Kas imsis organizuoti?
NUTARTA. Užgavėnių organizacinio komiteto sudėtis Ana Jenkinienė ir Dainius Pulokas. Malkų paprašyti Nemenčinės urėdijos girininkės.

SVARSTYTA. 6. VGTU studentų darbų eksponavimas. Kas imasi sukabinti planšus ir išeksponuoti studentų darbus?
NUTARTA. Jurgita Gaigalienė ir Neringa Kleniauskienė

SVARSTYTA. 7. Kiti klausimai. Informacija
IŠKLAUSYTA. Daugiabučių, daugiaaukščių namų statyba Balsių mikrorajone yra nenumatyta. Iš Balsių bendruomenės tarybos atsistatydino trys tarybos nariai: Kristina Paulikė, Zigmas Mockevičius, Valentina Bruzgienė.
NUTARTA. Pateikti pakartotinai parašytą raštą dėl Bendro plano numatyo aukštingumo.

Skip to content