Balsių bendruomenės posėdžio vykusio 2019 m. birželio 11 d. protokolas nr. 7 (išrašas)

Darbotvarkė:

  1. Balsių bendruomenės šventės aptarimas
  2. Trumpas projekto „Atostogos kitaip“ pristatymas
  3. Projektas „Bendruomenė – bendruomenei“
  4. Balsių bendruomenės tarybos darbo reglamentas
  5. Balsių bendruomenės tarybos narių veiklų įsivertinimas
  6. Kiti klausimai. Informacija

SVARSTYTA. 1. Balsių bendruomenės šventės aptarimas
NUTARTA. Per 2020 m. daryti elektroninę bėgimo laiko apskaitą. Dėl elektroninės apskaitos laiko priemonių, kada jį būtų laisva 2020 m. birželio mėn. pasidomės Valerija.

SVARSTYTA. 2. Trumpas projekto „Atostogos kitaip“ pristatymas
NUTARTA. Trumpai pristatė projektą ir išsamią jo informaciją tarybai atsiųs. Turime organizuoti 25 vaikus, gali būti tiek su negalia, tiek sveiki, bei suorganizuoti 8 stovyklas.

SVARSTYTA. 3. Projektas „Bendruomenė – bendruomenei“
NUTARTA. Trumpai pristatė projektą „Bendruomenė – bendruomenei“. Lankėsi Žemaitijos bendruomenėse. Š.m. birželio 29 d. (šeštadienį), pas mus į svečius atvyksta Žemaitijos bendruomenės ir parodys spektaklį, po juo planuojama diskusija. Dėl renginių salės su mokyklos valdytoju jau sutarta.

SVARSTYTA. 4. Balsių bendruomenės tarybos darbo reglamentas
NUTARTA.  Teisininkas Mantas B. pateikė pastabų dėl reglamento į kurias turėtų atsižvelgti Balsių bendruomenės tarybos reglamento darbo grupė.

SVARSTYTA. 5. Balsių bendruomenės tarybos narių veiklų įsivertinimas
NUTARTA. Balsių bendruomenės pirmininkas ir Balsių bendruomenės tarybos pirmininkas turite teisę prašyti tarybos narių pateikti ataskaitą ką nuveikė.

SVARSTYTA. 6. Kiti klausimai. Informacija
Informavo, buvo susitikusi su Vilniaus miesto vicemeru Vytautu Mitalu, dėl dviračių ir pėsčiųjų tako ir kitų reikalų. Šiais metais dviračių ir pėsčiųjų takas nebus tiesiamas Ragučio g. Bus tiesiamas kitais metais, dviem etapais kairėje pusėje. Pirmiausia bus tiesiama dviračių ir pėsčiųjų takas, o antruoju etapu bus rekonstruojama Ragučio g. Šiuo metu vyksta projekto pripirkimas.

SVARSTYTA. 6. 1. Kelionė į  Žemaitiją
NUTARTA. Kad LPS „Balsių“ bočių skyrius organizuoja kelionę į Žemaitiją. O Balsių bendruomenės tarybos nariai, taip pat vyksta į kelionę Žemaitiją. Viską suderins ir suorganizuos Vytautas Z.

Posėdyje 2019 06 11 d. nr. 7 dalyvavusių tarybos narių registracijos sąrašas

#

Comments are closed

Skip to content